bannerPos

Svinenoter: Afvent med foderhandel

Afkom efter DanBred Duroc-orner har bedre overlevelse end grise fra Pietrain-orner.

Redaktionen

16-05-2019 10:09

Trods faldende priser på både sojaskrå og mineraler har flere fodersælgere været ude med anbefaling om at lukke færdigfoderkontrakter for den kommende sæson. De fristende tilbud er, at noteringen jo er stigende, og der kan afdækkes færdigfoder for næste sæson til samme pris som det billigste i 2018.

- Herfra er anbefalingen at vente. De billigste priser i 2018 var februar/marts, hvor priserne på sojaskrå lå omkring 250 kr. og korn til ca. 120 kr. Forventning om en global rekordhøst 2019, og ikke mindst store usikkerheder på forbrug i blandt andet Kina, giver allerede nu faldende råvarepriser, lyder det fra svinerådgiver Bjarke Lassesen, LMO i den seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Vi følger markedet tæt, men bliver ikke overrasket af kornpriser godt under 100 kr. i høst, og fastholdes den aktuelle sojapris på ca. 240 kr., betyder det en slagtesvinefoderpris på tæt ved 130 kr./100 kg, påpeger rådgiveren, der anbefaler, at svineproducenterne forholder sig roligt og udnytter situationen til at skaffe sig et godt udgangspunkt for både regnskabsåret 2019 og 2020.

Høj overlevelse hos Duroc-afkom

Søer insemineret med DanBred Duroc-sæd fravænner 0,4 grise mere pr. kuld end søer insemineret med Pietrain-sæd. Denne forskel skyldes en højere overlevelse blandt afkommet af DanBred Duroc-ornerne. Pietrain-orner havde højest frugtbarhed og 0,5 flere totalfødte grise pr. kuld, men allerede få dage efter fødsel var denne forskel elimineret, og dag 21 var der flere levende afkom efter DanBred Duroc.

Det er erfaringen efter en afprøvning foretaget af Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, i to besætninger, hvor der i alt blev produceret 1.823 DanBred Duroc krydsningskuld og 1.705 Pietrain krydsningskuld. Der indgik 1.194 søer fra den ene besætning og 966 søer fra den anden besætning.

Formålet med afprøvningen var at undersøge frugtbarheden og afkommets overlevelse hos henholdsvis DanBred Duroc og tyske Pietrain.

Registreringer af totalfødte og døde grise indtil dag 21 blev foretaget af personalet i besætningerne.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1165 via svineproduktion.dk.

Husk korrekt opbevaring af vacciner

- Har I korrekt opbevaring af vacciner? 

Måske er det for dig en »gammel traver«, men svinerådgiver Anders Andersen, LMO, oplever fortsat besætninger, hvor der ikke er helt styr på vaccinernes placering.

Ét sted var vaccinerne stillet helt tilbage på hylden, fordi den flamingo klods der normalt lå der var »forsvundet«. I en anden besætning var køleskabet blevet fyldt op grundet udvidelse af antal søer samt ekstra vaccinationer på pattegrisene. Der var altså ikke for god plads i køleskabet, når vaccinerne blev leveret. I begge tilfælde betød dette at vaccinerne der stod bagerst, op mod køle legemet, faktisk havde fået frost.

- Vi ved at vacciner mister virkningen, hvis de har fået frost. Mit råd til jer er derfor at placere et min/maxtermometer bagerst i køleskabet for at kunne se, om jeres vacciner er udfordret eller ej, lyder anbefalingen fra Anders Andersen i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Her påpeger han samtidig, at en del af produkterne i køleskabet måske slet ikke behøver at stå på køl, men i stedet kan opbevares i et helt almindeligt væghængt skab, hvis ikke andet er noteret på flaskerne.    

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er bedst

På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er ophørt, hvilket er særdeles vigtigt.

Succes med nyt foldkoncept

Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af influenza har ingen sæson

Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod influenza begyndes, men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man vaccinerer imod.

Tag flere sorter ind

Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig over udsigten til høje udbytter.

Ny presser i Danmark

Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.

Fendts Ideal 10-mejetærsker nærmer sig danske marker

IdealDrive – styresystemet uden rat - er en feature i Fendts kommende topmodel. De første mejetærskere fra producentens øverste hylde kommer til at køre tests i den europæiske høst i år. Danske kunder kan få en ny Ideal 10-maskine til 2021-høsten.

Rapsprisen stiger på trods af høstens kommen

Normalt falder rapsprisen under høst her i Europa. Det virker blot ikke til at blive tilfældet i år. I stedet presser den europæiske rapspris på for nye stigninger og det tyder dermed på, at rapshøsten i Europa ikke bliver for god i år.

Foretræk høst til den tidlige side

Landbonord anbefaler så tidlig høst som muligt.

Kornhøsten kører nemt

Kornet tørrer godt og vinterbyggen er mange steder snart i hus.
Side 1 af 1586 (31708 artikler)Prev1234567158415851586Next