Tyskland: Smågrisemarkedet stadig stabilt

Som ventet var der ingen ændringer i den vigtige Nord-West-notering i denne uge, og der er heller ikke udsigt til at det ændrer sig i næste uge.

Nord-West-noteringen er i denne uge på 57 euro, mens noteringen for 8-kilos grise ligeledes uændret er på 37,40 euro. Det har noteringen været på i flere uger, og forklaringen er den simple, at det tyske marked for smågrise er meget stabilt mellem udbud og efterspørgsel.
Men der venter efter alt at dømme prisstigninger i en ikke alt for fjern fremtid, skriver Danske Svineproducenter i en markedskommentar. 

- Allerede i sidste uge steg smågrisenoteringerne i Danmark og Holland lidt igen, og også tyske markedsinteressenter forventer mindre prisstigninger på det tyske marked i de kommende uger. Det ville passe til det sæsonmæssige mønster på smågrisemarkedet, hvor det sæsonmæssige opsving typisk begynder i november måned, hedder det i en analyse.
 
Det tyske slagtesvinemarked er også fortsat i balance. Udbuddet af slagteklare grise stiger, som det er typisk for denne årstid, men slagteriernes efterspørgsel er også høj på grund af den gode efterspørgsel på de asiatiske kødmarkeder. Typisk giver slagtesvinenoteringerne efter på denne årstid, men i år har efterspørgslen i Asien indtil nu forhindret den sæsonmæssige nedtur på det europæiske slagtesvinemarked. Der kan imidlertid opstå lidt prispres på det tyske marked i de kommende uger i forbindelse med en helligdag den 31. oktober (evangeliske delstater) hhv. den 1. november (katolske delstater). 
 
På kødmarkedet blev hele slagtekroppen solgt til uændrede priser i den seneste slagteuge. I Kina steg svinepriserne ikke i sidste uge. Det skyldes sikkert i et vist omfang, at USA nu kan eksportere større mængder svinekød til Kina. USA har udvidet svineproduktionen markant i de seneste år og mangler gode eksportmarkeder. Det asiatiske underskud forventes imidlertid at være så stort, at amerikansk svinekød kun fortrænger europæisk svinekød i mindre omfang på de asiatiske markeder. Ikke desto mindre vil løsningen af handelskonflikten mellem USA og Kina med hensyn til svinekød bremse prisstigningen på det kinesiske marked.

Læs også