Foderprøver og bad i forrum er nye krav fra juli

Ny lovgivning og øgede markedskrav kræver dokumentation i kvalitetsordningen, DANISH Produktstandard, fra 1. juli 2020.

Fra 1. juli 2020 bliver det for besætninger med sundhedsrådgivningsaftale et krav, at al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum, hvor ejer og ansatte skal tage bad ved arbejdstids ophør. Arkivfoto - Det er nok, hvis man har bad på én ejendom (ét chr-nummer), selvom man har flere ejendomme. Kravet er dog, at badet skal være der, hvor personalet slutter arbejdsdagen, klæder om og tager hjem, siger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef for Danish hos Seges, om det nye Danish-krav fra 1. juli 2020. Arkivfoto

Fra 1. juli bliver det for besætninger med sundhedsrådgivningsaftale et krav, at al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum, hvor ejer og ansatte skal tage bad ved arbejdstids ophør. Derfor bliver dette også et Danish-krav fra 1. juli.

- Det er nok, hvis man har bad på én ejendom (ét chr-nummer), selvom man har flere ejendomme. Kravet er dog, at badet skal være dér, hvor personalet slutter arbejdsdagen, klæder om og tager hjem, siger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef for Danish hos Seges.

Lovgivningskrav

Kravet kommer fra »Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger« (BEK nr. 1243 af 26/11/2019). Heri er der et afsnit om zoonotisk smittebeskyttelse, som blev introduceret i 2016 med krav om forrum og særlig indretning af dette. Nu udvides punktet til også at omfatte krav om bad.

Kravet om forrum i tilknytning til besætningen gælder ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer. For de besætninger skal personadgang til og fra besætningen ske via et rum med faciliteter som i et almindeligt forrum, deriblandt bad. Samtidig skal det være beliggende så tæt på indgangen til besætningen, som praktisk muligt. Rummet må ikke være beliggende i privat bolig.

Seges Svineproduktion har lavet tre forskellige forslag til, hvordan forskellige typer badfaciliteter kan etableres.

Markedskrav

Et andet tiltag i Danish-ordningen er krav om foderprøver, der skal tages stikprøvevis fra hjemmeblandere. Kravet kommer fra det tyske kvalitetsprogram QS, og betyder, at der skal tages knapt 200 prøver om året hos tilfældigt udvalgte svineproducenter, der selv blander foderet. Prøverne skal analyseres og dokumentere, at foderet er fri for uønskede stoffer som for eksempel tungmetaller, mykotoksiner, antibiotika, pesticider og dioxiner.

- Når kontrollørerne fra Baltic Control Certification alligevel er på Danish-besøg, tager de foderprøverne hos tilfældigt udvalgte hjemmeblandere. Udover at prøverne sikrer, at danske grise og grisekød kan sælges til Tyskland, er det også svineproducenternes garanti for, at foderet er fri for forskellige stoffer, som også kan have negativ indflydelse på effektiviteten, siger Asger Kjær Nielsen.

Begge tiltag får næsten ingen indflydelse på varigheden af et Danish-besøg. De vil blot sikre, at danske svineproducenter også i fremtiden kan få et Danish-certifikat, der giver adgang til markederne ude i verden.

Find forslag til indretning af forrum via svineproduktion.dk.

cab

Læs også