Der arbejdes for nemmere medicinregistrering

Det kan være svært at gennemskue reglerne for registrering af medicin – for der er meget at holde styr på. Seges Svineproduktion er i dialog med Fødevarestyrelsen om et nemmere system, der skal nedsætte risikoen for fejl.

For blandt andet at nedsætte risikoen for fejl i medicinregistreringer har Seges Svineproduktion iværksat et arbejde med at ændre på adfærden ude på staldgangen. Altså give nogle værktøjer, som både er nemme og overskuelige at bruge – og guider den enkelte staldmedarbejder i at få alle registreringer med hver gang. I den forbindelse er Seges Svineproduktion i dialog med Fødevarestyrelsen om udvikling af forbedrede muligheder for registrering og tiltag, som kan nedsætte andelen af fejlregistreringer.

- Vi er ikke i tvivl om, at danske griseproducenter vil følge reglerne. Men vi hører fra flere af jer, at det kan være svært at gennemskue reglerne og samtidig få alle de krævede detaljer med, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion i en meddelelse.

Det er særligt registrering af, hvilke grise, der har fået medicin, som giver anledning til indskærpelser, når Fødevarestyrelsen er på besøg hos smågriseproducenter.

- Reglerne for dokumentationskrav er komplicerede, og selv små fejl kan give indskærpelser, trods de rigtige intentioner. Det skal vi have gjort noget ved, siger Christian Fink Hansen.

Et eksempel kunne være, at man har fået ordineret et præparat, som var i restordre og derfor modtog et andet præparat i samme kategori men med et andet navn i stedet og glemt at ændre det i registrerings-skemaet.

Han understreger, at der i tilfælde af fejlregistrering af behandling af smågrise ikke har betydning for forbrugerne, dyrenes sundhed eller arbejdet med at reducere det samlede antibiotikaforbrug yderligere.

cab

Læs også