Ekstra millioner til bedre forhold for svin i farestalde

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop afsat 10 mio. kroner til en ekstra farestaldsordning i 2019, så flere svineproducenter kan søge om tilskud til at forbedre dyrevelfærden for søer.

Landmænd får også i 2019 mulighed for at søge om tilskud til at forbedre dyrevelfærden for søer.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop afsat 10 mio. kroner til en ekstra runde af den såkaldte farestaldsordning i 2019, så endnu flere svineproducenter kan søge om tilskud til at etablere løsdrift i farestalde.
 
- Vi ønsker, at langt flere danske søer skal kunne bevæge sig frit i deres farestalde. Derfor er jeg meget glad for, at det nu er lykkedes at finde 10 mio. kroner til en ekstra ansøgningsrunde for løsdrift i farestalde i 2019, så vi kan styrke dyrevelfærden for søerne yderligere. Mit ønske er, at de ekstra penge kan bidrage til Svinehandlingsplanens målsætning om, at 10 procent af de diegivende søer skal gå frit i farestaldene i 2020, siger Esben Lunde Larsen.
 
Ansøgningsrunden i år var ellers den sidste planlagte for farestaldsordningen i programperioden 2014-2020, men nu har ministeren altså fundet ekstra penge til endnu en ansøgningsrunde i 2019.
 
De ekstra penge er dels annullerede landdistriktsmidler, dels ubrugte midler fra tidligere ansøgningsrunder under Landdistriktsprogrammet - herunder fra seneste ansøgningsrunde for farestalde i 2016. Landdistriktsprogrammet er en del af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) og gennemføres med national medfinansiering af EU-midler.
 
Vejen for fremtidens svineproduktion
Under ordningen løsdrift i farestalde kan svineproducenter søge om tilskud til at bygge nye farestalde eller ombygge allerede eksisterende, så deres søer kan bevæge sig frit omkring i deres farestier. Søerne opstaldes i farestierne fra cirka en uge, før de forventes at fare, og bliver derefter i farestalden nogle uger, mens pattegrisene dier.
 
Da svineproducent Michael Nielsen fra Hillerød i 2015 byggede sin farestald med løsdrift, var det ud fra et ønske om at skabe bedre levevilkår for sine 850 søer og samtidig kvalitetssikre sin produktion med to hjerter fra Dyrevelfærdsmærket, hvor løsdrift i farestalde indgår som et af kriterierne.
 
- Jeg vil gerne være med til at vise vejen for fremtidens svineproduktion: at man kan få dyrevelfærd, forbrugerkrav og økonomi til at gå hånd i hånd. Der er ingen tvivl om, at mine søer har fået bedre velfærd, nu hvor de kan gå frit omkring i farestalden. De har bedre bevægelighed og får en mere naturligt adfærd. For mig og mine medarbejdere er det også et fedt miljø at arbejde i. Vi har en meget tættere kontakt til søerne, fordi de kan gå hen til os og sige goddag og blive kløet bag øret, når vi går forbi dem på gangene, siger Michael Nielsen, der årligt producerer 26.000 smågrise.
 
Miljø- og fødevareministeren håber, at flere svineproducenter som Michael Nielsen vil etablere farestalde med løsdrift.
 
- Jeg håber, at flere svineproducenter – med ekstra støttekroner i ryggen i 2019 – vil investere i farestalde med løsdrift, så vi sammen kan styrke dyrevelfærden for danske svin og fremtidssikre svineproduktionen i Danmark, siger Esben Lunde Larsen.
 
I år er der afsat 18 millioner kroner til farestaldsordningen, som svineproducenter kan søge hos Landbrugsstyrelsen fra 15. juni 2018 til 30. august 2018.
 

Læs også