Forebyg arbejdsulykker med planlægning og systematik

Arbejdet med dyr er ofte uforudsigeligt, og det er ikke altid nemt at registrere deres signaler. Med planlægning og systematik i arbejdsdagen kan arbejdsulykker i svineproduktionen forebygges. Det meddeler Seges Svineproduktion.

I landbruget har der de seneste år været 500-600 registrerede arbejdsskader. Der er dog et stort mørketal, og ulykkestallet kan derfor være meget højere end de offentliggjorte tal fra Arbejdstilsynet.

Selvom arbejdet med dyr ofte er uforudsigeligt, er der alligevel en del ting, du som ejer kan gøre for at mindske tilfælde af arbejdsulykker.

- Det er vigtigt, at der ikke er travlhed omkring dyrene, da de ofte kan mærke stressen og reagere herefter. Det gøres bedst ved at have en struktureret arbejdsdag, som er planlagt i god tid, siger Helle Birk Domino, arbejdsmiljøchef i Seges, og tilføjer:

- Dertil er det rigtig vigtigt med god viden om dyrenes adfærd, og viden om, hvordan man bedst håndterer dem i forskellige situationer.

Ulykker ved håndtering

Ifølge Seges Svineproduktion sker 27 procent af de alvorlige ulykker i svineproduktionen ved håndtering af svin. Derfor er det blandt andet vigtigt, at du som ejer informerer dine medarbejdere om grisens naturlige reaktionsmønster, at medarbejderen bruger hjælpemidler som drivplade til at drive grisene, og at der er to til at behandle grisen.

- Hvis der forekommer nærved-ulykker, er det vigtigt at snakke om det i frokostpausen. Man skal altid lære af hændelserne – det er selvfølgelig det vigtigste, så man kan agere på forholdene, fortæller Helle Birk Domino.

Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du anmelder ulykken inden for ni dage, hvis medarbejderens sygefravær har varet mere end én dag. Ellers kan arbejdsgiver risikere at få pålagt erstatningsansvar.

Hent mere viden

På svineproduktion.dk kan du se en video om indsættelse af søer i farestalden. Her finder du også link til mere viden om flytning af grise, ligesom du kan downloade faktaark med eksempler på, hvordan man på bedriften undgår ulykker med blandt andet svin, snubleulykker eller fald fra højden.

Desuden opfordrer Seges til, at man følger Facebook-siden »AgriSafety«, der løbende følger arbejdsmiljøet i landbruget og giver gode råd og vejledning til arbejdssikkerhed.

cab

 

Anmeldte arbejdsulykker i landbruget i perioden 2013-2018

Alvorlighed                        Registreringsår

                                      2013         2014          2015         2016       2017        2018

 

Dødsulykker                      10               3               3              10            5               3

Arbejdsudygtighed

mindst 3 uger                   281           255           242           289         247          240

 

Arbejdsudygtighed

mindre 3 uger                   264          293            289           264        297          336

 

Skadens følger

uoplyst                                   1               2               2             23          70           87

 

I alt                                     556            553           536           586        619         666

 

Kilde: Seges Svineproduktion                                              

 

Læs også