bannerPos

Glæde over tredoblet pulje til modernisering

Puljen til modernisering af slagtesvinestalde er blevet tredoblet til i alt 250 millioner kroner. Arkivfotos
23-10-2020 20:00

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har længe presset på for at få øget puljen med midler til modernisering og etablering af mere klima- og miljøvenlige slagtesvinestalde. Nu er puljen tredoblet.

Da ansøgningsrunden til modernisering og nybyggeri af mere miljøvenlige slagtesvinestalde lukkede tidligere på året, var der søgt 401 millioner kroner. Puljen lød på 85 millioner. Men nu er der godt nyt: Puljen er blevet tredoblet til i alt 250 millioner kroner. Det oplyser Svineproduktion.dk.

- Vi har presset på for at få ubrugte midler fra tidligere tilskudsordninger i spil, så vi kan fremtidssikre dansk slagtegriseproduktion. Det er derfor utrolig glædeligt, at Landbrugsstyrelsen har valgt at tredoble puljen. Det gør, at vi kan få en endnu mere klima- og miljøvenlig produktion – også i fremtiden, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Den mere klima- og miljøvenlige svineproduktion skal blandt andet sikres ved etablering af enten staldforsuring eller hyppig udslusning af gylle – alternativt linespil med daglig udslusning af gylle.

- Den viden, vi har i dag, viser, at det vil reducere emissionen af metan med 40-60 procent, lyder det på svineproduktion.dk.

Støtte til halvdelen

Det er Landbrugsstyrelsen, som torsdag har udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at der sker en tredobling af puljen til modernisering og nybyggeri.

Landbrugsstyrelsen skriver blandt andet, at over halvdelen af de oprindelige ansøgere kan se frem til at få tilsagn. Pengene bliver fordelt, så de projekter, der har den største miljøeffekt pr. tilskudskrone, får tilskud først.

- De ekstra midler er et markant offentligt bidrag til mindre udledning af ammoniak og metan pr. produceret dyr. Ved at bygge eller tilbygge nye stalde hjælper landmændene både miljøet og får en moderne stald. Vi er i fuld gang med sagsbehandlingen af slagtesvinestaldsordningen, så ansøgere får besked hurtigst muligt, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mads Kolte-Olsen i pressemeddelelsen fra Landbrugsstyrelsen.

Udover udvidelse af puljen til slagtesvinestalde bliver puljen til modernisering af kvægstalde også tredoblet.

 

cab

 

Fakta om tilskudsordningen

● I alt har 89 svineproducenter i år søgt Landbrugsstyrelsen om tilskud for 401 mio. kr. til staldprojekter, der nedbringer udledningen af ammoniak og metan fra slagtesvinesektoren

● Der blev indenfor 33 dage givet tilsagn til de projekter, som kunne indeholdes i den oprindelige økonomiske ramme på 85 mio. kr.

● I ordningen Modernisering af slagtesvinestalde kan man søge om tilskud til slagtesvinestalde som barmarksprojekt eller som tilbygning til et eksisterende anlæg

● For at få tilskud, skal de nye slagtesvinestalde være indrettet med grønne teknologiløsninger fra en omfattende liste. Alle teknologiløsninger bidrager til at reducere ammoniak- og metanudledning fra slagtesvineproduktionen. Stalden kan for eksempel udstyres med et drænet gulv med spalter og anlæg til gyllekøling hyppig udslusning af gylle samt kemisk luftrensningsanlæg

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next