bannerPos

Konsekvent systematik i produktionen af slagtesvin betaler sig

Produktionskoncept Slagtesvin blev i 2016 sat i søen med det formål at sikre fokus på systematik og opfølgning hos de deltagende slagtesvinebedrifter. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
15-09-2020 10:07

Siden december 2019 har Rubenlund Agro deltaget i Produktionskoncept Slagtesvin. Målet om forbedret produktivitet er opnået ved en målrettet indsats, mere systematik og ny rådgivning.

Fastholdelse af dansk slagtegriseproduktion er et mål med topprioritet for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. Det skal blandt andet sikre, at der fremover investeres i flere slagtegrisestalde samt at danske arbejdspladser skal sikres.

For at nå målet om øget slagtegriseproduktion, kræver det, der er en fornuftig økonomi i at have slagtegrise i Danmark. I 2016 blev Produktionskoncept Slagtesvin derfor sat i søen med det formål at sikre fokus på systematik og opfølgning hos de deltagende slagtegrisebedrifter

Siden december har Rubenlund Agro, med sektorbestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion Ulrik Bremholm i spidsen, deltaget i konceptet.

- Vi syntes egentlig, at vores tal var gode. Men vi har også et mål om, altid at gøre det lidt bedre. Efter en længere dialog med rådgiver Heidi Boel Bramsen fra Danish Crown besluttede vi os for at komme med i Produktionskoncept Slagtesvin, siger Ulrik Bremholm i en artikel på svineproduktion.dk.

Tiltag med effekt

- Vores største hovedbrud var dødeligheden, som lå på 4,2 procent. Den ligger i dag på 3,0 procent lige ud. Reduktionen har vi sikret ved blandt andet at have den rette temperatur på 22 grader ved indsættelse i slagtegrisestalden. Vi har altid haft fokus på det, men nu er det sat i system, så vi er sikre på at gøre det – hver gang. Udover at sænke dødeligheden har vi også formået at gå fra et foderforbrug på 2,58 til 2,40, siger Ulrik Bremholm.

Netop dét at sætte i system har en positiv effekt over hele linjen i slagtegriseproduktionen. I Produktionskoncept Slagtesvin er der en liste med 100 punkter, der skal være på plads for at opnå den fulde effekt af at være med.

- Det kan lyde af meget. Heldigvis har langt de fleste styr på en stor del af de 100 punkter på tjeklisten. Men er der for eksempel 20 af dem, der ikke er helt, som de skal være, kan man gå ind og justere og i sidste ende opnå en markant effekt. Det er blandt andet dét, der har gjort, at deltagerne i Produktionskoncept Slagtesvin har opnået 26 kroner bedre indtjening pr. slagtegris i forhold til før de kom med, siger Joachim Glerup Andersen, projektleder på Produktionskoncept Slagtesvin.

Milepælen er »Dag 28«

Tjeklister har længe været en del af dagligdagen på Rubenlund Agros 11 sites. Men med en ny rådgiver som sparringspartner er der kommet endnu større fokus på opfølgning.

- Der var mange ting, vi syntes, vi gjorde godt nok. Men da der kom nye øjne på, kunne vi godt se, at der var forbedringspotentiale. Internt har vi konstateret, at der var mere at gå efter. Blandt andet ved at bruge Dag 28-tallene, siger Ulrik Bremholm og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi kommer godt fra land og får fodret dem bedst muligt. Efter 28 dage skal vi have nået 61 foderenheder og 27 kg tilvækst. Har vi ikke opnået det, har vi stadigvæk en mulighed for at sætte ind, inden holdet er færdig, siger han.

Joachim Glerup Andersen understreger også vigtigheden af »Dag 28-tallene«.

- Jeg har for eksempel oplevet besætninger, hvor der var sygdom blandt grisene. Det gav et klart udsving på tilvæksten, som ikke kunne nå de 27 kg. I besætningerne fik vi ændret deres procedurer, således at fremtidige hold var med mindre eller ingen udbrud af sygdom, slutter han.

Hør mere om erfaringerne med Produktionskoncept Slagtesvin i den video som Seges Svineproduktion har udarbejdet og som er tilgængelig via svineproduktion.dk. Her deler Joachim Glerup Andersen og Ulrik Bremholm egne erfaringer og giver gode råd til optimering af slagtegriseproduktionen.

cab

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next