Konsekvent systematik i produktionen af slagtesvin betaler sig

Siden december 2019 har Rubenlund Agro deltaget i Produktionskoncept Slagtesvin. Målet om forbedret produktivitet er opnået ved en målrettet indsats, mere systematik og ny rådgivning.

Fastholdelse af dansk slagtegriseproduktion er et mål med topprioritet for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. Det skal blandt andet sikre, at der fremover investeres i flere slagtegrisestalde samt at danske arbejdspladser skal sikres.

For at nå målet om øget slagtegriseproduktion, kræver det, der er en fornuftig økonomi i at have slagtegrise i Danmark. I 2016 blev Produktionskoncept Slagtesvin derfor sat i søen med det formål at sikre fokus på systematik og opfølgning hos de deltagende slagtegrisebedrifter

Siden december har Rubenlund Agro, med sektorbestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion Ulrik Bremholm i spidsen, deltaget i konceptet.

- Vi syntes egentlig, at vores tal var gode. Men vi har også et mål om, altid at gøre det lidt bedre. Efter en længere dialog med rådgiver Heidi Boel Bramsen fra Danish Crown besluttede vi os for at komme med i Produktionskoncept Slagtesvin, siger Ulrik Bremholm i en artikel på svineproduktion.dk.

Tiltag med effekt

- Vores største hovedbrud var dødeligheden, som lå på 4,2 procent. Den ligger i dag på 3,0 procent lige ud. Reduktionen har vi sikret ved blandt andet at have den rette temperatur på 22 grader ved indsættelse i slagtegrisestalden. Vi har altid haft fokus på det, men nu er det sat i system, så vi er sikre på at gøre det – hver gang. Udover at sænke dødeligheden har vi også formået at gå fra et foderforbrug på 2,58 til 2,40, siger Ulrik Bremholm.

Netop dét at sætte i system har en positiv effekt over hele linjen i slagtegriseproduktionen. I Produktionskoncept Slagtesvin er der en liste med 100 punkter, der skal være på plads for at opnå den fulde effekt af at være med.

- Det kan lyde af meget. Heldigvis har langt de fleste styr på en stor del af de 100 punkter på tjeklisten. Men er der for eksempel 20 af dem, der ikke er helt, som de skal være, kan man gå ind og justere og i sidste ende opnå en markant effekt. Det er blandt andet dét, der har gjort, at deltagerne i Produktionskoncept Slagtesvin har opnået 26 kroner bedre indtjening pr. slagtegris i forhold til før de kom med, siger Joachim Glerup Andersen, projektleder på Produktionskoncept Slagtesvin.

Milepælen er »Dag 28«

Tjeklister har længe været en del af dagligdagen på Rubenlund Agros 11 sites. Men med en ny rådgiver som sparringspartner er der kommet endnu større fokus på opfølgning.

- Der var mange ting, vi syntes, vi gjorde godt nok. Men da der kom nye øjne på, kunne vi godt se, at der var forbedringspotentiale. Internt har vi konstateret, at der var mere at gå efter. Blandt andet ved at bruge Dag 28-tallene, siger Ulrik Bremholm og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi kommer godt fra land og får fodret dem bedst muligt. Efter 28 dage skal vi have nået 61 foderenheder og 27 kg tilvækst. Har vi ikke opnået det, har vi stadigvæk en mulighed for at sætte ind, inden holdet er færdig, siger han.

Joachim Glerup Andersen understreger også vigtigheden af »Dag 28-tallene«.

- Jeg har for eksempel oplevet besætninger, hvor der var sygdom blandt grisene. Det gav et klart udsving på tilvæksten, som ikke kunne nå de 27 kg. I besætningerne fik vi ændret deres procedurer, således at fremtidige hold var med mindre eller ingen udbrud af sygdom, slutter han.

Hør mere om erfaringerne med Produktionskoncept Slagtesvin i den video som Seges Svineproduktion har udarbejdet og som er tilgængelig via svineproduktion.dk. Her deler Joachim Glerup Andersen og Ulrik Bremholm egne erfaringer og giver gode råd til optimering af slagtegriseproduktionen.

cab

Læs også