bannerPos

Ny måde at rapportere udtagning af prøver på

Seges Sundhedsstyringen har udviklet et nyt værktøj til at rapportere udtagning af PRRS-prøver. Værktøjet skal i endnu højere grad sikre, at slagterierne har opdaterede informationer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
29-05-2020 09:58

Svineproducenter og dyrlæger får nyt værktøj til at rapportere, når der udtages PRRS-prøver til viruspåvisning.

Seges Sundhedsstyringen har udviklet et nyt værktøj, som svineproducenter i samarbejde med deres dyrlæge skal bruge fra den 28. maj 2020, når de skal indrapportere til Seges Sundhedsstyringen, hvis der skal indsendes prøver til analyse for PRRS-virus ved hjælp af PCR. Indrapportering sker via Svineproduktion.dk.

Eksporten af kød til en række vigtige lande er afhængig af, at slagterierne har kendskab til, om der er påvist PRRS-virus hos leverandøren – og også om der udtages prøver til viruspåvisning ved PCR. Derfor skal producenten orientere slagterierne, når der udtages PCR-prøver.

Det gælder uanset, om dyrlægen udtager prøverne til undersøgelse for PRRS-virus som følge af klinisk mistanke om PRRS i en svinebesætning eller som led i den løbende sundhedsovervågning.

Automatisering

- Indtil nu har besætningsdyrlægen på producentens vegne kontaktet os, før der blev udtaget prøver. Det er den funktion, vi nu i høj grad automatiserer. Dyrlægerne vil stadig stå for prøveudtagningen, og det er stadig svineproducenternes ansvar, at der indberettes. Det nye værktøj er lavet, så svineproducenten i samarbejde med praktiserende dyrlæge meget enkelt kan indberette udtagning af PCR-prøver.

- På den måde får vi en hurtigere og mere sikker proces, så vi i endnu højere grad sikrer, at slagterierne har opdaterede informationer, siger Bjørn Lorenzen, afdelingsleder i Sundhedsstyringen, som overvåger sundhedsstatus i størstedelen af danske svinebesætninger.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt at indrapportere, inden prøverne bliver taget:

- Da flere ting skal sættes i gang, og mange kontaktes, er det uhyre vigtigt, at svineproducenten indrapporterer, så snart dyrlægen vil undersøge for PRRS-virus – og helst inden prøverne bliver taget, siger Bjørn Lorenzen.

Nem indberetning

Formularen, som svineproducenten skal bruge til indberetning, ligger på Svineproduktion.dk.

På siden indtastes CVR- og CHR-nummer. En del af felterne er derefter udfyldt. Desuden udfyldes egen og dyrlægens e-mailadresse samt dato for udtagning af prøver og for seneste leverance af slagtedyr.

Derefter bliver der sendt besked til Sundhedsstyringen og slagterierne, så de kan træffe forholdsregler, så der ikke sendes kød til de lande, der har restriktioner. For at sikre mod svindel modtager svineproducenten kort efter en e-mail, der skal bekræftes med NemID.

Observationsliste

Systemet opdaterer en liste over svinebesætninger, som enten har udtaget prøver, men hvor svaret endnu afventes, eller hvor PRRS-virus er påvist, den såkaldte »Branchens PRRS-Observationsliste« (BPO). Baggrunden er, at nogle lande ikke importerer kød fra besætninger, hvor der har været klinisk forekomst af PRRS inden for de seneste 14 måneder.

Når PRRS er be- eller afkræftet, skal dyrlægen kontakte Sundhedsstyringen for at få ændret besætningens status i systemet.

Anmeldelsen gælder kun for den aktuelle indsendelse. Hvis der senere indsendes prøver til viruspåvisning, så skal man igen anmelde udtagningen på svineproduktion.dk.

cab

Observationsliste

Der er millioner på spil, hvis bare en enkelt gris fra en besætning, hvor der påvises PRRS-virus, ender på et almindeligt, dansk slagteri. En række lande importerer nemlig ikke kød fra grise med PRRS, selvom det ikke har indvirkning på kødets kvalitet.

For at sikre, at det ikke sker, skal danske svineproducenter nu indrapportere centralt, hvis der skal tages prøver til undersøgelse for PRRS-virus i en af deres besætninger.

Kilde: Svineproduktion.dk

Hvordan kommer unge i gang som landmænd?

Topkærgaard i Kasted nord for Århus dannede rammerne, da Favrskovegnens LandboUngdom og Økologisk Landsforening inviterede unge kommende landmænd til møde om generationsskifte og etablering i landbruget.

SLF henter virksomhedsrådgiver hos LandboSyd

SLF har pr. 1. august ansat Henning V. Boldsen som virksomhedsrådgiver. Han kommer fra en lignende stilling hos LandboSyd.

Vestjyllands Andel får fire nye afdelinger

Vestjyllands Andel har udvidet forretningen med fire nye afdelinger fra Bedsted i Thy til Gesten i Sønderjylland.

Spildevand er problemet

Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt i Natura 2000-områder

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Årets særlige indsats: Indstil nu

Kender du en svineproducent, som gør en særlig indsats for dansk svineproduktion? Så er det nu du kan indstille ham eller hende til prisen »Årets særlige indsats«.

Travlhed før høst

Det er ikke kun serviceværkstederne, der summer af travlhed før høsten. Også lagerfolkene har travlt med at lægge ekstra stumper på hylderne, så de kan holde deres kolleger i serviceafdelingerne og kunderne forsynede i den travle tid.

Ujævn prisudvikling på det europæiske svinemarked

Mens de sydeuropæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, falder slagtesvinenoteringerne i Mellemeuropa nogle steder meget.

DeLaval køber milkrite | InterPuls

DeLaval har foretaget yderligere investeringer for fremtidens løsninger inden for mælkeproduktion og service ved at overtage Milkrite | InterPuls fra Avon Rubber.

- Regnvejret redder det økologiske tredje slæt

De seneste dages regn er faldet på et tørt sted for de økologiske græsproducenter.Første slæt, som blev høstet omkring den 18-20 maj, har høj fordøjelighed men kommer til kort på proteinindholdet, viser de første prøver. 
Side 1 af 1872 (37439 artikler)Prev1234567187018711872Next