PRRS-positiv orne hos Hatting Aalborg

Der er mandag eftermiddag konstateret PRRS-virus i en orne på den PRRS-vaccinerede ornestation Hatting Aalborg.

Torsdag den 4. juni blev der som en sikkerhedsforanstaltning indført salgsstop på Hatting Aalborg på grund af svag mistanke om PRRS. Det skete på baggrund af et inkonklusivt PCR-svar af en enkelt pool af prøver, der betød at det ikke kunne afgøres ved første undersøgelse, om poolen var svagt positiv eller negativ.

Hatting meddelte desuden fredag, at der i alt er undersøgt fire pools for PRRS ved PCR, hvori der indgår 19 orner. De øvrige tre pools var negative.

Alle prøver i poolen med inkonklusivt resultat blev undersøgt individuelt i PCR mandag den 8. juni. Dette svar bekræfter nu, at der er en PRRS-positiv orne på ornestationen.

Tester samtlige dyr

Seges Svineproduktion meddeler, at de nu tester samtlige knap 300 orner på ornestationen for PRRS-virus i samarbejde med Hatting og SSI. Der forventes svar på prøverne inden for få dage.

Anbefalingen fra Seges lyder, at du taler med din dyrlæge om, hvad du skal gøre i din besætning, hvis du har modtaget sæd fra ornestationen. Man er blevet kontaktet direkte af Hatting, hvis man har modtaget sæd fra ornestationen inden for de seneste 14 dage.

- Det er for tidligt at sige noget om smitterisikoen, før der er svar på de resterende prøver, lyder det endvidere i en meddelelse fra Seges.

Seges’ taskforce vil løbende opdatere svineproduktion.dk, ligesom Seges opfordrer alle til at orientere sig her.

Ved yderligere spørgsmål kan du desuden kontakte afdelingsleder for sundhedskontrollen i Seges Svineproduktion, Sara Dalsgaard pr. mail eller telefon.

Hatting meddeler i øvrigt på deres hjemmeside, at alle kunder der har modtaget sæd de seneste 14 dage fra afdelingen er blevet kontaktet direkte om situationen fredag den 5. juni via sms.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også