Tilskud: Der kan nu vælges mellem flere staldtyper i slagtesvinestaldsordningen

Landbrugsstyrelsen udvider, hvilke slags slagtesvinestalde der kan få tilskud til at blive bygget, så bedriften kan blive mere moderne og miljøvenlig. Det betyder, at landmænd også kan søge om tilskud til for eksempel panelstalde.

Slagtesvinestaldsordningen giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier, som skal installeres i eller i tilknytning til de nybyggede stalde. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Når slagtesvinestaldsordningen åbner for ansøgninger i dag - den 5. maj, kan endnu flere forskellige stalde blive bygget med tilskud fra puljen. Landbrugsstyrelsen har netop udvidet typer af stalde, som landmænd kan søge om tilskud til at bygge. Konkret er der kommet flere slags billigstaldsløsninger med i ordningen.

- Vi har haft tæt dialog med erhvervet om ordningen og har langt hen ad vejen fulgt deres anbefalinger til, hvilke staldtyper man skal kunne søge i ordningen. Det er dog blevet tydeligt for os, at der er langt flere svinebedrifter, der har vist interesse for eksempelvis panelstalde, end da vi startede med at arbejde på ordningen. Vi vil også gerne give dem mulighed for at få tilskud til at gøre bedriften mere moderne og miljøvenlig. Derfor har vi på falderebet udvidet, så dem, der søger ordningen, får flere valgmuligheder, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Ivan Volf Vestergaard.

Flere billigstaldsløsninger

Oprindeligt kunne man søge, hvis man ønskede at bygge en »traditionel stald« eller en rundbuestald. Nu er det så udvidet, så andre billigstaldsløsninger som panelstalde, ø-stalde og tvillingestalde også kan bygges med tilskud.

En traditionel stald giver den høje standardomkostning, fordi ydervæggene skal være af beton eller mursten. En billigstaldsløsning såsom en rundbuestald har en lavere standardomkostning, da byggeomkostningerne er lavere.

- Vi åbner for ansøgninger til ordningen den 5. maj og håber, at de her ændringer kan give flere mod på at bygge miljøvenlige slagtesvinestalde på bedrifterne rundt omkring i Danmark. Ordningen er en rigtig god mulighed for at få opført nye slagtesvinestalde, som bliver en gevinst for vores miljø og klima, siger Ivan Volf Vestergaard i en meddelelse på styrelsens hjemmeside.

Minimum 25 kilo

Ændringen af bekendtgørelsen medfører også, at der sættes en minimumsgrænse på 25 kilo på de slagtesvin, der befinder sig i stalden og skal opfedes til slagtning. Det skal sikre, at de nye stalde ikke kun bruges til fravænning af smågrise, men reelt bruges til grise helt indtil slagtning.

Ordningen giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier, som skal installeres i eller i tilknytning til de nybyggede stalde. Ansøgerne får dækket 25 procent af standardomkostningen til miljøteknologi, uanset om de investerer i for eksempel gylleforsuring eller en af teknologiløsningerne med luftrensere. Samtidig gives der 25 procent i tilskud til staldbyggeriet.

I alt er der afsat 85 mio. kroner til puljen i år. Landbrugsstyrelsen meddeler endvidere, at den arbejder på at opdatere »Tilskudsguiden« med en vejledningsvideo og hyppigt stillede spørgsmål.

cab

Læs også