Opsigtsvækkende fund af antibiotikaresistens i kalkunkød

Importeret kalkunkød viser ifølge en ny rapport overraskende høje niveauer af resistens over for 3. generation cephalosporiner, der er en gruppe kritisk vigtige antibiotika, som i høj grad bruges til at behandle mennesker.

I 2022 viste Danmap-rapporten et højt niveau af resistens over for 3. generation-cephalosporiner i E. coli fra importeret kalkunkød. Fundene er gjort, efter ny EU-lovgivning om overvågning er trådt i kraft.

- Da det er første år, Danmap overvågede kalkunkød efter EU's nye regler, skal resultatet fortolkes med forsigtighed. Tiden vil vise, om det er et isoleret fund, eller om niveauet af resistens overfor denne gruppe af antibiotika i bakterier fra kalkunkød skal betragtes som et folkesundhedsproblem, forklarer Ana Sofia Ribeiro Duarte, seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet.

Danmap-rapporten viser også, at der gennem det sidste årti er sket en stigning i resistens over for fluorquinoloner i danskproducerede slagtekyllinger. Fluorquinoloner er antibiotika, som bruges til at behandle infektioner – også livstruende – hos mennesker.

Efter et fald i 2020 og 2021 steg fluorquinolonresistensen i Campylobacter jejuni fra slagtekyllinger igen i 2022 og vendte tilbage til det niveau, der blev observeret to år før. Selvom årlige svingninger i resistens skal fortolkes med omhu på grund af varierende datatilgængelighed, stiger fluoroquinolonresistensen i Campylobacter jejuni fra slagtekyllinger både i Danmark og flere andre EU-lande.

Uklar årsag

- Årsagen til stigningen i fluoroquinolonresistente Campylobacter jejuni i Danmark er uklar, da fluoroquinoloner ikke bruges til at behandle fødevareproducerende dyr i landet, fortæller Ana Sofia Ribeiro Duarte.

Hos kvæg rapporterer Danmap om et fald i resistens i Campylobacter jejuni-bakterier og en stigning i resistens i E. coli-bakterier.

I svinekød er der desuden for tredje år i træk et fald i forekomst af multiresistente Salmonella Typhimurium.

Samlet set er der en lavere forekomst af antibiotikaresistens påvist i Danmark end i de fleste andre EU-lande. Det er et resultat af, at myndigheder, forskere og erhvervsorganisationer har arbejdet målrettet sammen for at kontrollere brugen af antibiotika til både mennesker og dyr igennem flere årtier.

Læs også