AgroIntelli kan skalere Robotti op med digital tvilling

AgroIntelli er blevet en del af et nyt tværeuropæisk forskningsprojekt, Digitbrain, som kan hjælpe selskabet med at opskalere produktionen af Robotti'en.

Det kræver ofte meget store investeringer, hvis man skal gøre brug af de nyeste digitale teknologier og avanceret produktionsudstyr i sin produktion. Og det er ikke altid lige let at vide på forhånd, om det er investeringen værd.

Men det skal et nyt tværeuropæisk forskningsprojekt gøre op med. Projektet, Digitbrain, samler 36 partnere (universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder) om én opgave: At give SMV’er (små og mellemstore virksomheder, red.) nem adgang til at prøve kræfter med digitale tvillinger i sin produktion.

- Vi opbygger en slags produktionsservice for SMV’er, således at man kan få mulighed for at prøve digitale tvillinger af i sin produktion, hvis man har lyst. På den måde kan man risikofrit undersøge de moderne digitale teknologier, der i stigende grad bliver efterspurgt af kunder til fremstillingsindustrien, siger professor Peter Gorm Larsen fra Institut for Ingeniørvidenskab, der leder den danske del af projektet.

Projektet vil gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder fra hele Europa at søge fondsmidler til at deltage i projektet. Godt 10 millionerkr. af projektets i alt 70,4 millionerkr. er således øremærket SMV’er, som ikke er med i konsortiet. Derudover deltager en række SMV’er allerede i projektet som cases.

Robotti skal i serieproduktion

Foruden Aarhus Universitets Center for Digitale Tvillinger, der ledes af Peter Gorm Larsen, består den danske deltagelse af den i landbrugskredse velkendte udviklingsvirksomhed Agrointelli, der udvikler autonome robotløsninger til landbrugssektoren, og som er kendt for sin redskabsbærer, Robotti.

- Robotti har indtil videre indgået i en enkeltstyks produktion med rigtig meget manuelt arbejde, men den skal til at serieproduceres nu. Der hjælper vi virksomheden i gang med en digital tvilling af hver enkelt robot, der kører ud af produktionshallen. Den digitale tvilling, som er en digital kopi af det cyber-fysiske system, robotten til enhver tid repræsenterer, laves på produktionstidspunktet og vil leve videre i skyen i hele robottens levetid, siger Peter Gorm Larsen.

Klare besparelser

For AgroIntelli har der været klare økonomiske fordele ved at gå væk fra fysiske prototyper, fortæller Ole Green, direktør og stifter af AgroIntelli. Han har pæne forventninger til selskabets deltagelse i projektet.

- Gennem hele udviklingsforløbet af Robotti har vi haft et fantastisk samarbejde med professor Peter Gorm Larsen, og vi har høstet nogle enorme besparelser ved at gå fra fysiske prototyper til i stedet at bruge modelbaseret udvikling af Robotti. Vi er derfor overbeviste om, at Digitbrain-projektet vil kunne løfte udviklingen af vores kommende storskala produktion.

Han bakkes op af produktionsdirektør Thomas Vestergård:

- Digitbrain vil give os en unik mulighed for at få en bygget en skalerbar digital produktion på et tidspunkt, hvor vi netop står overfor betydelige investeringer i vores produktion, og en fantastisk mulighed for at producere veldokumenterede og effektive Robotti’er, siger han.

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har i projektet rolle som digital innovationshub, hvor man skal udvikle og videreudvikle systemer for digitale tvillinger.

Projektet støttes med i alt 70,4 millioner kroner af EU’s forskning og innovationsprogram, Horizon 2020.

hka

Læs også