Hvert år med sine udfordringer

Årene er meget forskellige og det er sjældent den samme udfordring man står med fra år til år.

Skorpebryder fra Rågeskovgård på Lolland kan måske »skubbe« til planteantallet, så det kommer op på det minimalt ønskede 60-70.000 planter pr. hektar.  Foto: Agrofoto

Sjældent har man glædet sig så meget over hvor let et var at lave såbed til roer som i 2021 – i meget skarp kontrast til situationen i 2020.

Ideelt såbed, desværre ikke nok

Men såbedet gør det ikke alene. Biologien kommer vi ikke uden om. Forskellige plantearter har hver deres krav til jordtemperatur og fugtighed for at kunne spire. Og for roernes vedkommende sker der stort se intet, når temperaturen er under 3 grader Celsius. Derfor kan man se, at Sukkerfabrikken opererer med 3 grader som basistemperatur for beregning af graddage under fremspiring.

Med en gennemsnitlig jordtemperatur på omkring seks grader i april måned sker der således meget lidt med de biologiske processer i kimen. Specielt de frø som blev lagt i jorden meget tidligt, har været vældig lang tid undervejs. Og jo længere den sårbare periode under fremspiring er, jo større bliver risikoen også for at noget går galt inden fremspiring.

Med en lav biologisk aktivitet, vedvarende kulde under fremspiring og en tendens til skorpedannelse efter sne og sjask den 10-11. april, ja så begynder de røde lamper at lyse for planteantallet 2021.

Skorpedannelse

Egentlig er der mange steder ikke markant skorpedannelse, men kombinationen med en svækket kimstængel, som har været lang tid undervejs, har givet usikkerhed om hvorvidt de sidste planter har kraften til at bryde igennem jordoverfladen.

Skorpedannelse er et velkendt fænomen i flere rækkesåede afgrødertyper. Men en løsning på problemet er også opfundet af en innovativ roedyrker, Bent Jensen, Rågeskovgaard ved Danemare på Lolland.

For flere år siden blev den første skorpebryder udviklet med henblik på at hjælpe roerne på vej gennem de sidst millimeter jord til lys og luft.

Maskinen opereres med lav fremkørselshastighed og kræver en god sporing i rækken for at kunne trykke jordoverfladen tilstrækkeligt til at hjælpe planterne på vej.

Regn to minutter i tolv

Når disse linjer er på gaden, er omfanget af dette års udfordringer mere kendt. Indtil da har danske roedyrkere måttet sætte sin lid til de millimeter regn der kom op mod St. Bededag. Regnen letter gennembrydningen, men om nogle planter allerede på dette tidspunkt har opbrugt ”madpakken” er uvist.

Herefter følger en vurdering om omsåning, som bestemt ikke er nogen sjov øvelser så sent på en vækstsæson, hvor nogle marker helt ned til omkring 40-45.000 planter pr. hektar er bedre tjent med blive stående end at blive sået om. 

Kurven for sukkerudbytte over planteantal er som bekendt meget flad fra 70-100.000 planter pr. hektar. Er planterne generelt jævnt fordelt over hele arealet kan 60.000 planter pr. hektar også give fornuftige udbytter med nogle få procents udbyttenedgang – alt afhængt af vækstbetingelserne resten af året. 

Udfordringerne er der altid.

Læs også