Tema: Vinterrapsen er klar til svampesprøjtning

Vinterrapsmarkerne er klar til svampesprøjtning mod knoldbægersvamp i løbet af de næste dage. - De tidligste marker er allerede sprøjtet, lyder der fra Velas.

Det fugtige vejr øger risikoen for angreb af knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp i vinterraps. Det bedste tidspunkt for bekæmpelse er, ifølge planteavlsassistent, Lene Bjørnsbo, Velas, i stadie 65, hvor 50-60 procent af blomsterne i hovedskuddet er sprunget ud.

- De tidligste marker er sprøjtet – de sene marker følger nu hurtigt efter. Hvis der også er angreb af lys bladplet, anvendes midler med god effekt på lys bladplet for eksempel 0,7 liter Folicur Xpert pr. hektar, fortæller hun i Velas’ seneste nyhedsbrev og påpeger, at en løsning også kan være en lidt stærkere, men også dyrere løsning: 0,35 liter Propulse SE 250 pr. hektar + 0,3 liter Pictor Active pr. hektar.

Overvejer man at behandle to gange, er det ifølge planteavlsassistenten vigtigt at anvende en effektiv dosis i første behandling. Så kan man senere tage stilling til, om der er behov for endnu en behandling.

- Den vigtigste svampesprøjtning er i stadie 65, så kør når chancen er der. De fleste midler kræver en til to timers tørvejr.

Skadedyr

Det er nu, vinterrapsen skal tjekkes for skulpesnudebiller.

- Vi finder kun få skulpesnudebiller, og forventer ikke behov for behandling nu, men undersøg altid egne marker. Skadetærsklen for skulpesnudebiller er en til to biller pr. plante under hele blomstringen. Der er ofte flest skulpesnudebiller i kanten af marken, så undersøg også længere inde i marken og vurder om en eventuel randbehandling er tilstrækkelig, siger Lene Bjørnsbo og understreger, at skulpegalmyggen ikke kan skelnes fra andre insekter i marken. En eventuel bekæmpelse foretages efter en temperaturmodel.

- Varsling for flyvning af skulpegalmyg viser ingen flyvning den næste uges tid, og dermed intet bekæmpelsesbehov.

En skadedyrsbehandling virker ifølge Lene Bjørnsbo i cirka fem til seks dage.

- Bekæmp kun hvis skadetærsklen er overskredet, da resistens er en stor udfordring. Husk, at jo færre sprøjtninger jo flere nyttedyr i marken, siger hun.

Glimmerbøsser gør ingen skade længere.

Sengødskning

Ved højt udbyttepotentiale kan man overveje at tilføre 20-40 kg kvælstof pr. hektar i flydende kvælstof under blomstringen eller ved afsluttende blomstring. Der anvendes en helt eller delvis urea-baseret gødning.

- Den må alene tilføres tørre planter og i køligt vejr under 15C° for at mindske risikoen for svidninger. Hvis der blandes med planteværnsmidler, tilføres højst 20 kg kvælstof pr. hektar for at undgå svidninger.

Læs også