Sender 11,5 millioner forsøgskroner efter UV-lys til sundere svin

Ultraviolet lys i svinestalde skal begrænse sundhedsskadelige mikroorganismer og sikre sundere svin med behov for mindre antibiotika. Ifølge beregninger kan dødeligheden blandt pattegrise falde 12 procent, mens den hos smågrise og større svin kan falde henholdsvis 6 og 11 procent over 3 år.

Projektets deltagere er Farmer-Light Holding, Aco Funki, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Målet er sundere svin i staldene ved hjælp af UV-lys. Arkivfoto

Et nyt projekt kaldet UVIBA har som mål at øge svins velfærd og nedsætte brugen af antibiotika ved at udvikle og afprøve et kombi-lys kaldet Direct Intelligent Light (DIL).

Lyset i DIL-armaturet består af synligt lys samt en specifik sammensætning af UVA-, UVB-, og UVC-lysbølger, som kan minimere bakterier og virus i staldmiljøet.

Projektets deltagere er Farmer-Light Holding, Aco Funki, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Færre bakterier og virus i staldene

Målet, som er færre bakterier og virus i staldene, vil give flere sundere svin. Dyrene vil have mindre brug for antibiotika, så risikoen for at udvikle resistens falder, lyder det fra parterne.

- Samtidig forventer vi at styrke grisenes immunforsvar, da DIL vil øge mængden af naturlig vitamin D3 i grisene. Pattegrise mangler typisk D-vitamin og vil fremover kunne få det fra lyskilden og gennem soens mælk.

- Vores beregninger viser, at dødeligheden blandt pattegrise vil falde 12 procent, mens den hos smågrise og de større svin vil falde henholdsvis 6 og 11 procent over 3 år, forklarer projektleder Jaap Boes.

Effekten bliver testet og målt

De første forsøg i et laboratorium har vist, at der er et stort potentiale. Forskerne fandt en tydelig reducerende effekt, når de målte, hvor mange bakterier og virus der var tilbage efter brug af UV-lys.

Næste skridt er afprøvning på Aarhus Universitets forsøgsgård i Foulum, hvor der er gode muligheder for at måle effekten og få data. På den måde kan Farmer-Light Holding finjustere antallet af lamper, lysets styrke samt afstanden imellem lamperne og til grisene, når de udvikler og producerer DIL.

I projektet deltager også Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik, som er eksperter i at måle lyskilders effekter og regne på den optimale opsætning og energiniveau.

Præsenteres for landmænd

Til sidst bliver løsningen testet på smågrise og søer med pattegrise på to svinegårde, hvorefter resultaterne vil blive præsenteret for interesserede landmænd, dyrlæger mfl.

Forsøgene skulle gerne vise, udover et væsentligt lavere strømforbrug, både lavere sygdomsforekomst, mindre medicinforbrug og væsentligt reduceret dødelighed.

Københavns Universitet måler antallet af forskellige bakterier og virus på svinenes hud, på inventaret og i luften, mens Aarhus Universitet blandt andet måler mængden af naturlig vitamin D3 hos svinene og koordinerer de eksperimentelle studier med grise.

I processen deltager også Aco Funki, som skal give input ud fra deres erfaringer med at bygge og indrette svinestalde.

- Vi glæder os til at udbrede DIL hos de danske svineproducenter og vurderer, at 10 procent af de største svineproducenter vil tage løsningen i brug, og det svarer til cirka 20 procent af de danske svin, slutter projektleder Jaap Boes.

Projektet er igangsat og afsluttes 30. juni 2024.

Læs også