Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb

Ved sprøjtning med prosulfocarbmidler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Sprøjtning med prosulfocarb stiller krav både til teknik og til dokumentation. Foto: Jørgen P. Jensen

Udover at bruge afdriftsreducerende sprøjteudstyr, sikre sig optimale vejrforhold og gerne orienterer naboerne om at nu sprøjter man hensynsfuldt, så skal der ved sprøjtning med prosulfocarb også udfyldes en række skemaer som dokumentation.

Fører man sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der her mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav.

Tilsvarende er der plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner fra disse programmer.

Fører man sprøjtejournal på anden måde, har Seges udarbejdet et skema med fortrykte oplysninger, som man selv kan færdigudfylde.

Hvilke midler?

Prosulfocarb holdige midler er Boxer, Fidox EC, Roxy EC, LFS Prosulfocarb og Adimax.

Der skal anvendes en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen under menupunkt syv i hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk.

Reglerne om afstandskrav er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Danfoil godkendte sprøjteindstillinger

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til indstillinger som afdriftsreducerende med henholdsvis 75 procent og 90 procet.

Hardi Twin ikke godkendt til afdriftsreduktion

Hardi Twin-systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse uden ledsageluft.

Afstandskrav

Flere plantebeskyttelsesmidler har på etiketten krav om afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Langs veje er det afstanden fra markkant til den befæstede del af vejen, hvor folk færdes.

Oplysninger til dokumentation

● Angive en eller flere sprøjteførere

● Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift

● Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger

● Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen

● Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

Læs også