Landbrugsskolen Sjælland foran spændende 2022

Der er stadig pæn interesse for at tage en landbrugsuddannelse hos Landbrugsskolen Sjælland, fortæller forstander Henrik Lysemose Jensen.

Henrik Lysemose Jensen glæder sig til at byde kommende elever inden for hos Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Foto: Jesper Hallgren

Selv om der er blevet færre bedrifter i dansk landbrug, er der fortsat pæn interesse for at tage en landbrugsuddannelse herhjemme.

Det er blandt andet noget, man kan mærke hos Landbrugsskolen Sjælland. Her starter et nyt hold op på agrarøkonomuddannelsen i februar, fortæller Henrik Lysemose Jensen, der er forstander på skolen i Høng mellem Slagelse og Kalundborg.

- Vi er sikre på at kunne køre det, for vi har nok elever til det. Så det er selvfølgelig rigtig dejligt, fortæller han til LandbrugØst.

Henrik Lysemose Jensen forklarer, at man har »toppet uddannelsen op« så at sige.

- Vi har gjort det, at vi har integreret en hel akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring i produktionsleder- og agrarøkonomuddannelsen, så når man tager en agrarøkonomuddannelse hos os fremadrettet, får man også en akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, lyder det fra forstanderen.

Klimaaftale får betydning

Henrik Lysemose Jensen og kollegerne på skolen kan se tilbage på et 2021, hvor coronaen måske nok fyldte en del, men i forhold til fremtidens landbrug og uddannelse kan den klimaaftale, der blev indgået om landbrugets CO2-aftryk mellem stort set alle partier i Folketinget i november, vise sig at få langt større betydning for skolen og landbrugets uddannelsesudbud fremadrettet.

- Klimaaftalen kommer helt sikkert til at få betydning. Men vi har allerede nu et stort fokus på at tænke bæredygtighed ind i undervisningen på flere parametre, siger Henrik Lysemose Jensen og fortsætter:

- Der er noget konkret fagligt i undervisningen, der sigter mod at give eleverne et grundlæggende fundament at stå på og kunne reagere ud fra rent fagligt i forhold til at kunne medvirke til at kunne lave grøn omstilling, og lave de forandringer, der skal til.

- Vi har gjort det, at vi har integreret en hel akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring i produktionsleder- og agrarøkonomuddannelsen, så når man tager en agrarøkonomuddannelse hos os fremadrettet, får man også en akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring.

Henrik Lysemose Jensen

Dage med workshops

Men ifølge forstanderen er der også et mentalt aspekt af det at kunne sikre den grønne omstilling i landbruget og videre, samt at kunne se muligheder frem for begrænsninger. Og det angriber man på Landbrugsskolen Sjælland blandt andet via to uger med fuldt fokus på bæredygtighed.

- Det er ikke kun fordi vi snakker om bæredygtighed to uger om året. Det gør vi løbende som en integreret del i undervisningen, men i de her to uger, i uge 18 og uge 47, har vi ekstra fokus på det.

Sidste gang, man havde bæredygtighedsuge på den vestsjællandske skole, var der fokus på mad, madspild, affaldssortering, energiforbrug, og alt andet af det, som er en del af erhvervet og den enkeltes hverdag, oplyser Henrik Lysemose Jensen.

- Elevrådet og lærerstaben havde samarbejdet om at få stablet forskellige ting på benene i den uge. Næste gang bliver det et par hele dage med workshops, eksterne oplægsholdere, hvor hele skolen holder, hvad man kan kalde en kongres for alle elever internt på skolen, siger han og fortsætter:

- I forhold til klimaaftalen kommer det til at betyde, at vi har nogle unge mennesker, der virkelig skal være fagligt godt klædt på til at være med til at skabe den grønne omstilling både nu og ude i fremtiden.

Åbent hus senere i januar

Allerede inden, lørdag den 22. januar, håber han og kollegerne at kunne møde fremtidens elever på Landbrugsskolen Sjælland, der har planlagt et åbent hus-arrangement – hvis corona-restriktionerne ellers lader sig gøre.

- Vi håber at se en masse mennesker, der godt kunne tænke sig at begynde en landbrugsuddannelse. Dem, der typisk kommer til arrangementet, er dem, som kommer direkte fra 9. og 10. klasse, og skal forbi for at se og mærke skolen, siger Henrik Lysemose Jensen, som påpeger, at det er en væsentlig fordel for elever at komme tæt på skolen, inden de skal tage stilling til, hvad de vil arbejde med i fremtiden.

- Vi forventer, at de interesserede kan få øjnene mere op for, hvilken vej de skal gå uddannelsesmæssigt. Ikke blot hvordan det er at gå hos os, men også hvor en uddannelses hos os kan bære hen, siger han.

Hele landbrugsuddannelsen

Henrik Lysemose Jensen peger på, at man både kan tage hele landbrugsuddannelsen på Landbrugsskolen Sjælland, men samtidig også kan påbegynde dyrepasseruddannelsen på skolen.

- Vi vil gerne give kommende elever et indblik i, hvad EUD og EUX er, og hvad fordelene er ved de to uddannelser hver især. Og så selvfølgelig give en forståelse for, at man kan gå hele vejen hos os.

Henrik Lysemose Jensen oplyser dog, at corona-restriktioner kan medføre, at der ikke bliver holdt et fysisk åbent hus-arrangement. I stedet holdes arrangementet på et senere tidspunkt eller vil blive holdt virtuelt.

Læs også