Yara og Lantmännen vil levere fossilfri gødning

Lantmännen i Sverige vil indarbejde den fossilfri mineralske gødning fra Yara i deres dyrkningsprogram »Klimat & Natur«. Efter planen fra 2023.

Fossilfri gødning på markedet fra 2023 produceret på vedvarende energi.

Det er visionen fra Yara og Lantmännen. Ifølge parterne vil den nye, grønne gødning spille en afgørende rolle i at nedbringe fødevareværdikædens klimaaftryk, så forbrugere kan tilbydes flere bæredygtige produkter.

Allerede i 2019 så et nyt samarbejde om grønne gødninger dagens lys, da Yara, en af verdens ledende gødningsproducenter, og Lantmännen, en af Nordeuropas førende landbrugsvirksomheder, der arbejder fra jord til bord, begyndte at teste den kommercielle levedygtighed af en fossilfri gødningsproduktion, der skal bidrage til realiseringen af verdens første fossilfrie fødevareværdikæde.

80-90 procent lavere CO2-aftryk

Det samarbejde realiseres fra 2023, hvor Lantmännen i Sverige vil indarbejde den fossilfri mineralske gødning fra Yara, i deres dyrkningsprogram »Klimat & Natur«. 

Gødningen produceres med vedvarende energi, der fremstilles i Europa, af virksomheder som Norske Hydropower. Den vedvarende energi skal erstatte de fossile brændsler, der anvendes i ammoniakproduktionen – byggestenen i mineralsk gødning.

Resultatet er ifølge parterne en gødning med 80-90 procent lavere CO2e-aftryk. Yara har igangsat flere projekter omkring grøn ammoniak i Norge, Holland og Australien, og arbejder aktivt på at igangsætte nye projekter med grøn ammoniak.  

Også dansk fokus

- Vores samarbejde med Lantmännen om at introducere grønne gødninger på markedet, er et afgørende step, når fødevarebranchen skal sænke sit CO2e-aftryk. Vi skal transformere fødevaresystemet, hvis vi skal levere på Paris-aftalen, hvilket kræver samarbejde på tværs af hele fødevareværdikæden i stedet for den klassiske silotænkning.

- Vores Yara-Lantmännen samarbejde i Sverige er et konkret eksempel på, hvordan dette kan gøres, siger Svein Tore Holsether, præsident og CEO hos Yara.

Også i Danmark arbejder Yara aktivt på at etablere samarbejder på tværs af værdikæder, så grøn gødning også her kan bidrage til grønnere fødevareværdikæder og øge det grønne udbud til slutbrugeren. 

- Hvis vi i fødevarebranchen skal imødekomme forbrugernes ønsker om grønnere produkter, er det vigtigt med samarbejder, der muliggør introduktionen af grøn gødning på markedet. Vi arbejder aktivt på at etablere lignende samarbejder på det danske marked, og vi tror på, at der både i forarbejdningsledet og i detailhandlen er værdi at hente ved at fokusere på en grøn værdikæde, fortæller Søren Fredslund, Business Development Manager i Yara Danmark.

Vigtigt skridt

For Lantmännen er brugen af grøn gødning et vigtigt skridt mod at opnå klimaneutral landbrugsproduktion.

- Lantmännen driver udviklingen mod fremtidens landbrug. Med aftalen om grøn gødning fra Yara gør vi det muligt for svenske landmænd fortsat at være med helt fremme ved at tilbyde forbrugerne bæredygtige fødevarer, der efterlever de internationale klimamål. Med dette partnerskab kan vi fortsætte med at imødekomme en stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter, siger Per Olof Nyman, group president og CEO hos Lantmännen.

Yara og Läntmännen samarbejder også på andre projekter, der vil reducere CO2e aftrykket fra jordbrug gennem næringsstofløsninger til afgrøder, innovative landbrugspraksisser såvel som digitale redskaber der muliggør en overgang til en CO2-fri og mere bæredygtig fødevareværdikæde.

Læs også