Mælkesyrebakterie godkendes som teknologisk additiv

Bactocell er den første mælkesyrebakterie, der har fået en EU-godkendelse i forbindelse med hygiejnen i vådfoder.

Bactocell er nu et godkendt additiv i vådfoder til alle dyregrupper - herunder smågrise, slagtesvin og søer.

Det oplyser Lallemand Nordic i en pressemeddelelse.

Bactocell blev i 2006 registreret og godkendt som et additiv til alle typer foder for smågrise (10-30 kg) og slagtesvin (30-125 kg).

Registreringen blev givet ud fra zootekniske egenskaber; større tilvækst (ADWG), bedre foderudnyttelse (FCR), færre diarreproblemer og lavere dødelighed.

Denne registrering er nu udvidet efter godkendelse fra EU-Kommissionen. Derfor er Bactocell nu også godkendt som et teknologisk additiv til foder.

Godkendt til vådfoder

Tilladelsen omfatter anvendelse af mælkesyrebakterier i foderblandinger og/eller faste fodermidler, der anvendes til fremstilling af vådfoder med et minimumsindhold på 1x109 (colony-forming units) CFU/kg foder.

Ifølge Lallemand Nordic er det den første mælkesyrebakterie, der har fået en sådan tilladelse i forbindelse med hygiejnen i vådfoder.

Virksomheden fortæller endvidere, at nye videnskabelige undersøgelser viser, at Bactocell sænker pH og reducerer antallet af coliforme bakterier i vådfoder.

Bactocell Farm er opblandet Bactocell, og er derfor et tilskudsfoder, som må bruges på gården uden HACCP-registrering.

Sikring af foderkvaliteten

I Europa er vådfoder særlig populært til svin i lande som Danmark og Sverige, hvor mere end 60 procent af slagtesvineproducenterne - samt størstedelen af søerne - fodres med vådfoder.

- Sikring af den sundhedsmæssige kvalitet af vådfoder og selve fodringssystemet er en nøgleprioritet for producenterne, lyder det i meddelelsen fra Lallemand Nordic.

Læs også