De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Sidste år mødte 2.216 op til to dage med svinekongres i MCH Herning Kongrescenter for at høste viden, netværke og debattere branchens fremtid med kollegerne. 

I år lægger Landbrug & Fødevarer og Seges Svineproduktion sig endnu engang i selen for at arrangere årets største, faglige begivenhed i branchen, når eksperter, rådgivere, landmænd, m.v., holder 71 inspirerende foredrag i centerets sale, ofte med spændende debatter bagefter.

Kongressen starter tirsdag kl. 13.30, men allerede kl. 9 om formiddagen begynder Landbrug & Fødevarer Svineproduktions årsmøde, hvor formanden Erik Larsen og sektordirektør i Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen, aflægger beretning om den danske svinesektors mål, resultater og udfordringer.

Beretningerne afføder som regel en del debat i den store kongressal. Når deltagernes talestrøm begynder at ebbe ud, går cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, Frank Øland, på scenen og fortæller om den økonomiske udvikling i svinebranchen og udsigterne for produktionen.

Visioner

Derefter er der årsmødefrokost, og derefter begynder selve kongressen som nævnt. Foredragene spænder fra at være dybt faglige om pattegrisegriseoverlevelse, avl & reproduktion, m.v., til et politisk debatmøde med fødevareministeren Mogens Jensen (S).

Deltagerne vil også kunne blive klogere på ledelse, forretningsførelse, klima, zinkudfasning i foderet og dyrevelfærd. Derudover bliver der holdt en række foredrag under emnet »Flere slagtesvin« og »Omverdenen«, m.v.

Tirsdag aften lægger kongrescenteret rammer til en treretters festmiddag med efterfølgende stand up-show og fest. I år bliver det Lasse Rimmer, der kommer og giver den gas med sin skarpe humor.

Efter maden skruer DJ Hartmann op for festen, der fortsætter til ud på de små timer for de allermest ihærdige deltagere.

Du kan læse mere på www.svinekongres.dk, hvor du også vil kunne finde programmet for årsmødet og svinekongressen. Det er også her, tilmeldingen foregår.

Kongressen slutter onsdag kl. 15.45.

mip

Mød ministeren

Mogens Jensen (S), den nye fødevareminister, har sagt ja til at møde svineproducenterne på førstedagen af kongressen i Herning.

Kl. 13.30 går Mogens Jensen på scenen og forklarer sine visioner og fokusområder for fødevarebranchen, primærlandbruget og svineproduktionen i Danmark i særdeleshed.

Udover at blive klogere på regeringens politik er der mulighed for at debattere med og stille spørgsmål til ministeren, lyder det i programmet for kongressen, som kan downloades på www.svinekongres.dk.

 

Program for svinekongressen

Tirsdag

 • 9.00-9.30: Kaffe og rundstykker
 • 9.30-12.15: Årsmøde
 • 12.15-13.30: Årsmødefrokost
 • 13.30 Kongressen begynder
 • 19.15: Festmiddag

Onsdag

 • 9.00-11.50: Kongres
 • 11.50-12.55: Frokost
 • 12.55-15.45: Kongres

 

Varme emner i svineproduktionen lige nu

Her er nogle af de emner, som svineproducenterne formentlig vil debattere til årsmødet og under kongressen på tirsdag og onsdag:

 • ​PRRS i sæd fra Hatting Agro
 • Brexit
 • Afrikansk Svinepest
 • Dansk svineavl er splittet op
 • Transportegnethed
 • Halebid
 • Kontrol af dyrevelfærd
 • Demonstrationer mod svineproduktion
 • Konkurrenceevne
 • Stigende sodødelighed
 • Udfasning af zink i foder
 • Kastration og lokalbedøvelse
 • Utilfredse naboer til svineejendomme

 

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også