bannerPos

Det koster, hvis foderanlægget ikke kører

- Målet skal være, at foderanlægget skal kunne køre uden driftsstop. Så det gælder om at finde ud af hvilke fejl, som giver anlægsstop, fastslår Gitte Hansen, VKST.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
27-03-2020 21:04

Rundt om på de danske svinebedrifter, er der investeret mange penge i udstyr til at fodre grisene. Og ifølge Gitte Hansen, der er svinerådgiver hos VKST, er det meget vigtigt, at alle disse anlæg fungerer, som det er tiltænkt.

- Erfaringer fra praksis viser manglende produktivitet i staldene, hvis anlæggene ikke kører, som de skal. Hvis fodringer bliver presset sammen for at indhente det forsømte, vil grisene ofte blive overfodret, enten taber de ædelysten eller der kan opstå behandlingskrævende diarré på grund af overfodring. Vi har mange eksempler på forbedret produktivitet - bedre tilvækst og bedre foderudnyttelse - når anlægget kører stabilt uden fejl. Pointerer rådgiveren.

Hun anbefaler, at fodertildeling - især til »grise i vækst« - skal fordeles over hele døgnet. Dette er for at sikre den bedste foderoptagelse.

Fire daglige udfodringer

I praksis vil det ifølge Gitte Hansen sige med fire daglige udfodringer, skal der fodres hver sjette time - kl. 6, 12, 18 og 24.

- Her møder vi ofte modstand fra landmanden. Han ønsker ikke en opblanding/udfodring efter sengetid af frygt for alarmer og stilstand i udfodringen. Men målet skal være, at anlægget skal kunne køre uden driftsstop. Så det gælder om at finde ud af hvilke fejl, som giver anlægsstop, fastslår Gitte Hansen.

Rådgiverens råd er at notere alle anlægsstop, som tager mere end en time.

- Notér årsagen. Hvis fejlen skyldes betjeningsfejl - f.eks. manglende påfyldning af råvarer/komponenter - skal der indføres faste regler for påfyldning. Er der gentagne fejl på følere, pumper eller lignende, så få udbedret fejlene. Ofte koster det mere i tabt produktivitet og irritation, når anlægget står stille, end det koster at få udbedret fejlen, lyder anbefalingen.

l-l

Ny måde at rapportere udtagning af prøver på

Svineproducenter og dyrlæger får nyt værktøj til at rapportere, når der udtages PRRS-prøver til viruspåvisning.

Byg en ekstra klimastald

Det er en god idé at have en nødplan i skuffen, hvis den afrikanske svinepest melder sin ankomst i Danmark eller Tyskland. Byg en klimastald og etabler nogle flere farestier, lyder rådet.

Samsø-landmænd vil stadig ikke kompensere for ikke-eksisterende udledning

Modsat meldinger i januar, så har regeringen ikke nedsat efterafgrødekrav på Samsø, som stadigvæk står til at kompensere for udledning fra produktion af fisk, som ikke finder sted. Samsø-landmænd kræver nu at blive fritaget for obligatoriske krav.

Vælg de rigtige aktier i en usikker fremtid

Det er ret så imponerende at kigge på graferne for de store aktie-index. Siden marts måned har vi oplevet et aktiemarked, der har revancheret nu mere end 60 procent af det, der blev tabt under coronakrisens begyndelse. Men investorerne er stadig usikre på fremtiden, og det er stadig farligt at ligge alt for disponeret i de cykliske aktier. Dog er der brancher og dermed aktier, der kan gøre det godt i den usikre fremtid, vi går i møde.

Det er nu, der skal ryddes op i roerne

Mange har allerede sprøjtet færdig i sukkerroerne, ellers er det i følge planteavlskonsulent nu, der skal sættes ind for de høje arter.

Med rådgiveren i marken

Jens Jakob Jensen fra HN Agro Consult gav tirsdag en status på de forskellige afgrøder.

- Det vigtigste er, at håndværket er i orden

Godt håndværk er for planteavlskonsulenterne hos HN Agro Consult den vigtigste grundsten uanset dyrkningsform.
Side 1 af 1848 (36958 artikler)Prev1234567184618471848Next