Eldrevet gummihjulslæsser til kvægbrug

Endelig kom der en eldrevet gummihjulslæsser til de lidt større kvægbrug. Maskinen kan for eksempel læsse ensilage fra køresiloen med en kapacitet på 0,65 kubikmeter pr. skovlfuld.

Det har længe været muligt at få knurhårene på en mindre eldrevet staldkat eller minilæsser til at spinne elektrisk. Nu kan Semler Agro i sit produktprogram tilbyde den fuldelektriske Kramer KL25.5e i en størrelsesklasse højere.

Dermed er emissionsfri kørsel i stalde med lidt større maskiner, de såkaldte gummihjulslæssere, en realitet. For at illustrere størrelsen, et par bigballer eller en skovl med overfald på 0,65 kubikmeter, giver nu adgang for elektrisk og emissionsfri arbejde med ensilage og foder i de lidt større stalde og nærområderne.

Også i miljøer, hvor støj og motorlarm er uønsket, vil Kramer KL25.5e gøre nytte. For eksempel lagre, drivhuse og arbejde på udendørsarealer tæt ved kontorer, undervisningslokaler og i det hele taget, hvor der ønskes et mere støjfrit miljø.

Lavere driftsomkostninger

Med introduktionen af den nye fuldelektriske gummihjulslæsser tilbydes nu også en driftsøkonomi, der ifølge producenten kan matche gummihjulslæssere med forbrændingsmotorer og i samme størrelsesklasse.

Selvom anskaffelsesprisen er højere, dækkes denne meromkostning hurtigt ind af de lavere vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Blandt andet er der ikke omkostninger til vedligeholdelses af motoren, sådan som det kendes fra forbrændingsmotorer med faste serviceintervaller og olieskift m.m.

En særlig faktor kan tilmed billiggøre driften yderligere, nemlig hvis der på bedriften er adgang til selvproduceret elektricitet fra for eksempel eget solcelleanlæg.

Stabil og balanceret

En fast ramme og styring på begge aksler bevirker, at der er samme balance mellem last og modvægt, uanset at maskinen drejer. Den konstante og stabile balance med last i skovlen giver chaufføren en større sikkerhed og en rolig arbejdsrytme med maskinen.

Styring på begge aksler sender venderadius på blot 2,7 meter. Dermed manøvrerer Kramer KL25.5e nemt rundt i en seks meter bred køresilo uden at skulle bakke hver gang.

Maskinen kan anvende langt de fleste redskaber, som i dag anvendes af tilsvarende Kramer-gummihjulslæssere.

To hydraulikpumper

Der er hydraulisk drift af såvel fremkørsel som læsserarmen og eventuelle hydraulisk drevne redskaber.

Effekten overføres til to hydraulikpumper, drevet af hver sin elmotor. Den ene driver fremkørselshydraulikken og den anden arbejdsfunktionerne. Når der er forskelligt behov og forbrug af elektricitet sørger et styringssystem for at prioritere elektriciteten hvor behovet aktuelt er størst.

Under normale forhold kan maskinen arbejde i fem timers på en opladning. Opladningstiden fra nul og til fuldt opladet opgives til mellem seks og otte timer. Kramer KL25.5e anvender helt almindelige og velkendte syrebatterier.

boje@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 46 76 25

Læs også