bannerPos

Øjner kæmpe potentiale i triticale til grønkorn

Afgrøden blev høstet midt i maj, hvilket er optimalt for triticale.

Redaktionen

17-08-2019 07:00
Fremtidens grovfoder kan komme til at indeholde triticale, som i år har vist sig at have et overraskende godt udbyttepotentiale.

Hybriden af hvede og rug, triticale, kan som afgrøde yde ekstremt høje udbytter. Det gælder både i kerne, halm og som total biomasse.

Triticale bliver i Danmark forædlet ved Sejet Planteforædling, hvilket sikrer nye triticalesorter tilpasset danske dyrkningsbetingelser. Og som noget nyt var der ved årets DLG-innovationsdage på Sejet Planteforædling sået triticale til høst af grønkorn som grovfoderafgrøde.

- Ingen har før testet kvaliteten af grøntriticale og formålet var indledningsvist at sammenligne udbytte og kvalitet mellem triticale og rug. Samtidig var der udlagt rajgræs til efterafgrøde i demonstrationsparcellerne, lyder det fra DLG.

Ikke planlagt forsøg

Der var ikke tale om et egentligt forsøg, men en appetitvækker, der dog hurtigt vakte opsigt.

Afgrøderne blev høstet 15. maj i stadie 51, hvor kornet var halvt gennemskredet. Høsttidspunktet lå der, fordi en senere høst ville presse udlægget for meget.

I triticalesorten Neogen (300 kerner/m2) blev der høstet 10 ton tørstof/ha, mens der i en moderne hybridrugsort (175 kerner / m2) blev høstet 9 ton tørstof/ha. Kvaliteten blev testet ved analyse med frisk grønrug som foderkode.

- Det er velkendt, at et udsat høsttidspunkt i grønrug hurtigt forringer kvaliteten, så det var en overraskelse at se, hvor godt triticalen klarede sig ved sen høst (st. 51), hvor udbyttet var blevet meget højt, lyder det fra DLG.

Over 10.000 10.000 FE/ha

Der blev lavet to analyser for hver af arterne. I triticale var NEL 20-værdien 6,12 MJ/kg ts. og i rug 5,64 MJ/kg ts.

- Udbytterne, udtrykt i FE, blev 8405 FE/ha i Neogen-triticale og 6841 FE/ha i rug. Udlæg af rajgræs var vellykket i begge arter men dog kraftigst i hybridrug med det mindre plantetal, pointeres det fra DLG.

Udbyttet i udlæggets 1. slæt blev skønnet at være på 2.000-2.500 FE/ha (uden at være høstet). Dermed har det potentielle udbytte i triticale og 1. slæt udlæg været over 10.000 FE/ha.

Kan resultaterne med høje udbytter, god kvalitet og billige foderenheder gentages i Neogen-grøntriticale i den kommende sæson, så vil det være relevant at afprøve sorten i praksis for at se, om grovfoder herfra fungerer sammen med de øvrige grovfoderafgrøder, herunder majs, i fodring af kvæg.

Lille ko har mange store fordele

Selvom jerseykoen er en lille ko, er den stor rundt omkring i verden. Og hvis det står til Dansk Jersey bliver den, grundet sine resultater, endnu større de kommende år.

L&F beder minister om alternativer til efterafgrøder

I et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S) beder Landbrug & Fødevarer om flere virkemidler til at opfylde miljøkravene.

Sprøjtning af pløjefri vinterraps i efteråret

Især sent såede og pløjefri vinterrapsmarker skal hjælpes bedst muligt mod rapsjordlopper og spildkorn, lyder det fra FRDK.

Stor optimisme op til årets sukkerroe-kampagne

Prøvetagninger tyder på, at årets sukkerroehøst kan blive rigtig god. Ses van der Have afholdt torsdag marktræf i samarbejde med Nordic Sugar og Bayer på Holgershaab ved Nørre Vedby på Nordfalster.

Tidlig etablering af vintersæd øger behovet for ukrudtsbeskyttelse

Ved senere ukrudtsbekæmpelse skal dosisen hæves for at opnå en tilsvarende effekt, påpeger Patriotisk Selskab. Der må aldrig behandles med prosulfocarb på tør sort jord inden fremspiringen.

ØL: - Vi skal levere på samfundets behov

Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder i vores mad. Vores kampagne er i det lys et debatindlæg, som kobler borgernes ønske om rent drikkevand med, at de aktivt kan vælge økologi.
Side 1 af 1632 (32632 artikler)Prev1234567163016311632Next