bannerPos

Øjner kæmpe potentiale i triticale til grønkorn

Afgrøden blev høstet midt i maj, hvilket er optimalt for triticale.
Fremtidens grovfoder kan komme til at indeholde triticale, som i år har vist sig at have et overraskende godt udbyttepotentiale.

Hybriden af hvede og rug, triticale, kan som afgrøde yde ekstremt høje udbytter. Det gælder både i kerne, halm og som total biomasse.

Triticale bliver i Danmark forædlet ved Sejet Planteforædling, hvilket sikrer nye triticalesorter tilpasset danske dyrkningsbetingelser. Og som noget nyt var der ved årets DLG-innovationsdage på Sejet Planteforædling sået triticale til høst af grønkorn som grovfoderafgrøde.

- Ingen har før testet kvaliteten af grøntriticale og formålet var indledningsvist at sammenligne udbytte og kvalitet mellem triticale og rug. Samtidig var der udlagt rajgræs til efterafgrøde i demonstrationsparcellerne, lyder det fra DLG.

Ikke planlagt forsøg

Der var ikke tale om et egentligt forsøg, men en appetitvækker, der dog hurtigt vakte opsigt.

Afgrøderne blev høstet 15. maj i stadie 51, hvor kornet var halvt gennemskredet. Høsttidspunktet lå der, fordi en senere høst ville presse udlægget for meget.

I triticalesorten Neogen (300 kerner/m2) blev der høstet 10 ton tørstof/ha, mens der i en moderne hybridrugsort (175 kerner / m2) blev høstet 9 ton tørstof/ha. Kvaliteten blev testet ved analyse med frisk grønrug som foderkode.

- Det er velkendt, at et udsat høsttidspunkt i grønrug hurtigt forringer kvaliteten, så det var en overraskelse at se, hvor godt triticalen klarede sig ved sen høst (st. 51), hvor udbyttet var blevet meget højt, lyder det fra DLG.

Over 10.000 10.000 FE/ha

Der blev lavet to analyser for hver af arterne. I triticale var NEL 20-værdien 6,12 MJ/kg ts. og i rug 5,64 MJ/kg ts.

- Udbytterne, udtrykt i FE, blev 8405 FE/ha i Neogen-triticale og 6841 FE/ha i rug. Udlæg af rajgræs var vellykket i begge arter men dog kraftigst i hybridrug med det mindre plantetal, pointeres det fra DLG.

Udbyttet i udlæggets 1. slæt blev skønnet at være på 2.000-2.500 FE/ha (uden at være høstet). Dermed har det potentielle udbytte i triticale og 1. slæt udlæg været over 10.000 FE/ha.

Kan resultaterne med høje udbytter, god kvalitet og billige foderenheder gentages i Neogen-grøntriticale i den kommende sæson, så vil det være relevant at afprøve sorten i praksis for at se, om grovfoder herfra fungerer sammen med de øvrige grovfoderafgrøder, herunder majs, i fodring af kvæg.

Flere beslutningstagere på HL19 end nogensinde før

Der var 10.663 unikke besøgende på Have & Landskab 2019, og af dem var 41 procent beslutningstagere i deres egen organisation. Det viser besøgsstatistikken fra arrangementet, der netop er blevet offentliggjort.

Lovende prognoser for indtjeningen

De næste år kan ifølge en prognose fra Patriotisk Selskab byde på høj indtjening i store dele af dansk landbrug. Men der kommer en hverdag igen. Tænk din strategi grundigt igennem, lyder rådet fra rådgivningsselskabet.

En personalehåndbog forebygger konflikter og tvivl

Det giver ro og tryghed blandt medarbejderne i dagligdagen, når der fra starten er klarhed over arbejdsvilkårene. Det kan en personalehåndbog være med til at give.

Tyske myndigheder lukker for kvægtransporter gennem Rusland

En kontrol af tyske kvægtransporter gennem Rusland har afsløret omfattende brud på reglerne om dyrevelfærd, hvilket har fået tyske myndigheder til at stoppe godkendelser af transporter på den rute. Dyrenes Beskyttelse har nu rettet henvendelse til danske myndigheder.

Medie: Staten vil øge grønne landbrugsinvesteringer

Staten er klar til at investere flere penge i blandt andet biogas via Innovationsfonden, skriver Berlingske.
Side 1 af 1698 (33941 artikler)Prev1234567169616971698Next