bannerPos

EU vedtager ny grænseværdi for udstødningspartikler

En ny grænseværdi for dieseludstødningspartikler, som skal implementeres i dansk lovgivning senest 20. februar 2021, vil være gældende efter en overgangsperiode på 2 år. Der er tale om et minimumskrav, derfor har Danmark mulighed for at beslutte, at den danske grænseværdi skal være mere restriktiv.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
12-06-2020 21:05
Arbejdstilsynet vil nu indkalde Arbejdsmiljørådet til en drøftelse om fastlæggelse af en dansk grænseværdi for dieseludstødningspartikler.

EU har vedtaget en grænseværdi for dieseludstødningspartikler, som skal implementeres i dansk lovgivning senest 20. februar 2021 og være gældende efter en overgangsperiode på 2 år.

Da der er tale om et minimumskrav, har Danmark mulighed for at beslutte, at den danske grænseværdi skal være mere restriktiv.

Arbejdstilsynet har i den forbindelse bedt Cowi A/S om at undersøge udbredelsen af dieselpartikler i arbejdsmiljøet inden for udvalgte typer af arbejdspladser og de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved at indføre grænseværdier for udstødningspartikler fra dieselmotorer for de samme arbejdspladstyper.

Svært med lavere grænse

Cowi har i rapporten vurderet, at en grænseværdi svarende til EU's niveau (50 µg/m3) kan overholdes med den gældende praksis på de danske arbejdspladser. Derimod kan der på nogle arbejdspladser være vanskeligheder ved at overholde en lavere grænseværdi, særligt hvis den er tæt på eller under niveauet i udeluften.

Arbejdstilsynet vil nu indkalde Arbejdsmiljørådet til en drøftelse om fastlæggelse af en dansk grænseværdi for dieseludstødningspartikler. Resultatet af drøftelserne skal sendes til beskæftigelsesministeren.

Hvordan kommer unge i gang som landmænd?

Topkærgaard i Kasted nord for Århus dannede rammerne, da Favrskovegnens LandboUngdom og Økologisk Landsforening inviterede unge kommende landmænd til møde om generationsskifte og etablering i landbruget.

SLF henter virksomhedsrådgiver hos LandboSyd

SLF har pr. 1. august ansat Henning V. Boldsen som virksomhedsrådgiver. Han kommer fra en lignende stilling hos LandboSyd.

Vestjyllands Andel får fire nye afdelinger

Vestjyllands Andel har udvidet forretningen med fire nye afdelinger fra Bedsted i Thy til Gesten i Sønderjylland.

Spildevand er problemet

Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt i Natura 2000-områder

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Årets særlige indsats: Indstil nu

Kender du en svineproducent, som gør en særlig indsats for dansk svineproduktion? Så er det nu du kan indstille ham eller hende til prisen »Årets særlige indsats«.

Travlhed før høst

Det er ikke kun serviceværkstederne, der summer af travlhed før høsten. Også lagerfolkene har travlt med at lægge ekstra stumper på hylderne, så de kan holde deres kolleger i serviceafdelingerne og kunderne forsynede i den travle tid.

Ujævn prisudvikling på det europæiske svinemarked

Mens de sydeuropæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, falder slagtesvinenoteringerne i Mellemeuropa nogle steder meget.

DeLaval køber milkrite | InterPuls

DeLaval har foretaget yderligere investeringer for fremtidens løsninger inden for mælkeproduktion og service ved at overtage Milkrite | InterPuls fra Avon Rubber.

- Regnvejret redder det økologiske tredje slæt

De seneste dages regn er faldet på et tørt sted for de økologiske græsproducenter.Første slæt, som blev høstet omkring den 18-20 maj, har høj fordøjelighed men kommer til kort på proteinindholdet, viser de første prøver. 
Side 1 af 1872 (37439 artikler)Prev1234567187018711872Next