bannerPos

Stof til eftertanke – og produktion

Analysechef hos Coop, Lars Aarup, er blandt oplægsholderne til årets fjerkrækongres. Foto: Steen Brogaard
15-02-2020 11:00

Fjerkrækongres 2020 den 26. og 27 februar er traditionen tro delt op med den politiske del den første dag, hvor formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ, Martin Hjort, og formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, indtager scenen i Vingstedcenteret.

Men Hjort ser også frem til de faglige indlæg dagen efter.

- Jeg glæder mig til at få noget faglig input til min produktion derhjemme som landmand. For det får jeg med, når jeg lytter til andre. Og det er lige meget om det er en, der har læst i mange år på en »klog skole«, eller om det er nogle af de indlæg, som mine kolleger holder for de er faktisk ret populære, siger Martin Hjort.

Han ser blandt andet frem til oplæg fra Lars Aarup, der er analysechef hos Coop.

- Han kommer og snakker om, hvad det er for nogle mønstre, detailhandlen ser hos forbrugerne, og hvordan vi kan matche det. Jeg er godt klar over, at jeg som landmand ikke snakker direkte med detailhandlen, men jeg er trods alt med til at producere de råvarer, som slagteriet og detailhandlen skal håndtere, siger han.

Årets program slutter med et oplæg af Jesper Bo Jensen fra Institut for Fremtidsforskning.

- Det er altid interessant at høre de mennesker, der er i stand til at tænke længere ud i fremtiden, end jeg i hvert fald formår, og prøver at sætte nogle retninger på, som de ser i de trends, der foregår, for det er jo lidt spændende.

hka

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next