Forgiftninger kan stamme fra blanderen

Hvis du oplever køer med forgiftninger på trods af godt foder, generelt sunde køer og høj produktion kan problemet måske stamme fra foderblanderen. Særligt Seko-blandere har voldt problemer ved store mængde foder, oplyser Seges i deres nyhedsbrev.

SUNDHED Mange års arbejde med vertikale fuldfoderblandere har vist Seges, at der forekommer to problemer, der kan give anledning til foderforgiftninger hos malkekøerne.

Det første problem er, at foderblanderen ikke formår at holde hele blandingen i bevægelse og derfor udfodres ublandet foder.

Det andet problem er, at der blandes for kort tid, hvilket også resulterer i en ration køerne kan sortere i, skriver Seges i deres nyhedsbrev.

 

Stillestående foder

En netop gennemført undersøgelse har vist, at der også kan være problemer i horisontale fuldfoderblandere.

Undersøgelsen fandt, at der ved blanding af store batch i horisontale fuldfoderblandere fra Seko var områder på begge sider af midten af blanderen, der stod meget stille. Når foderet står stille i blanderen, kan man risikere at udfodre klumper af kraftfoder eller andre komponenter uden at vide det. Det er utroligt svært at se klumperne efter udfodring, og derfor er det kun køerne, der finder dem, skriver Seges.

 

Tjek din blander

De opfordrer til, at man tjekker sin fuldfoderblander, hvis man har mistanke om, at den ikke arbejder effektivt med hele blandingen.

Har man en horisontalblander, er der kun et at gøre; grav blandingen igennem i blanderen og undersøg om der er områder, der står stille. På Seko blandere er det i et område 50-100 centimeter bag midterlinjen midt over sneglene, problemerne er fundet.

Ved vertikalblandere skal man se grundigt efter, om hele blandingen er i bevægelse. Derefter skal man vurdere, om køerne æder rigtigt, det vil sige »oppefra«. Til sidst skal man vurdere foderets kvalitet eller sende det til bedømmelse, for eksempel på Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, opfordrer Seges.

Man bør selvfølgelig tænke på sin egen sikkerhed, inden man tjekker din fuldfoderblander.

teba

Læs også