Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Det største kartoffeleksperiment i Danmark i nyere tid udspiller sig lige nu. Det vurderer landskonsulent og kartoffelekspert Lars Bødker, Seges.

Det sker med henvisning til, at Miljøstyrelsen blot har godkendt brug af 0,75 liter Reglone til nedvisning i kartofler i denne sæson.

- Før havde vi 5 liter Reglone til nedvisning af spisekartofler og proceskartofler. Og i læggekartofler havde vi ovenikøbet mulighed for at få dispensation til midlerne Gozai og tilbage i tiden Spotlight i de sorter, der var vanskelige at nedvisne med Reglone.

- Nu har vi kun 0,75 liter Reglone plus nogle steder også Gozai. Vi har ikke prøvet at køre med 0,75 liter Reglone, eller to gange Gozai på grøn top. Og vi kan forudse, vi kommer i problemer i nogle sorter i nogle anvendelser. Men det er ikke til at sige, hvor meget. Det er det store spørgsmål.

- Det her gælder alle lagerkartofler. Vi har en formodning om og tror på, at det nok skal virke i langt de fleste tilfælde, men der vil være tilfælde, hvor det ikke kommer til at virke tilstrækkeligt. Det må vi forudse, lyder Lars Bødkers vurdering.

Kræver vækststandsning

Landskonsulenten understreger, at kartoffelavlerne er afhængige af en fuldstændig vækststandsning for at få en lagerstabil vare. Det gælder for spisekartofler, proceskartofler, læggekartofler og alle andre kartofler, at de skal være nedvisnet, afmodnet og skindfaste ved optagning.

- Det er det, det handler om. Hvis vi får en ufuldstændig vækststandsning, risikerer vi råd på lageret, og at kvaliteten bliver forringet, så vi får et stort spild ved processering, og vi får et udbyttetab året efter, hvis vi bruger læggekartofler af en dårlig kvalitet.

- En effektiv, ensartet vækststandsning er kodeordet. Lykkedes det ikke, får man fortsat vækst, umodnede knolde til optagning og derved bragt evt. smitte med ind på lageret ude fra marken. Så det starter ude på marken. Fordi kartofler, der ikke er afmodnet og skindfaste, skal ligge så længe i marken, at de udsættes for rodfiltsvamp, rådbakterier osv., som man så tager med ind, lyder det fra Lars Bødker.

 

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

 

Læs også