Sælgerpantebrevsmodel kan skubbe gang i salg af landbrugsejendomme

En af landbrugets store udfordringer er generationsskifte og finansiering af dette. Sælgerpantebrevsmodellen gør det muligt at udskyde en del af skatten og kan måske være en del af løsningen.

Lone Hauge, skattespecialist, SLF

LANDEJENDOMME Når en landbrugsejendom bliver solgt, medfører det ofte en stor skattebetaling. Hidtil har det ikke været muligt at udskyde beskatningen ved salg, selvom sælger var med til at finansiere købet i form af et sælgerpantebrev.

Ved virksomhedsophør vil det typisk medføre en beskatning af fortjenesten på 42,7 procent i salgsåret.

Sælgerpantebrevsmodellen

Med sælgerpantebrevsmodellen er det blevet muligt at fordele skattebetalingen over en årrække, og den kan være et vigtigt redskab til at løse udfordringerne med ejerskifte, er vurderingen fra SLF.

-Med sælgerpantebrevene skal en ældre landmand ikke længere betale skat af hele provenuet med det samme, og køber får lettere ved at skaffe den sidste del af finansieringen. Det kan forhåbentlig sætte nogle generationsskifter i gang, siger driftsøkonomikonsulent Mathias Andersen.

Beskatning udskydes

Sælgerpantebrevsmodellen omfatter fx den del af en landbrugsejendom, der benyttes til aktiv landbrugsdrift på salgstidspunktet. Modellen indebærer, at sælger kan udstede et sælgerpantebrev på hele eller en del af ejendomsavancen. Det betyder konkret, at beskatning af indtil 10% af den kontante salgssum kan udskydes. Sælgerpantebrevet skal have pant i fast ejendom, hvilket typisk sker igennem tinglysning.

Sælgerpantebrevet skal udstedes med en kursværdi, der svarer til den ejendomsavance, der vælges udskudt. Sælgerpantebrevet skal ligeledes have den samme løbetid, som ejendomsbeskatningen ønskes fordelt over. Rente fastsættes efter markedsmæssige vilkår.

Skattespecialist i SLF, Lone Hauge uddyber:

-Den del af fortjenesten, der er udstedt sælgerpantebrev på, udskydes til beskatning i op til de efterfølgende 10 år. Det er også tilladt at fordele beskatningen over en kortere periode. Disse vilkår medfører, at sælger beskattes af fortjenesten i takt med at sælgerpantebrevet afdrages, siger hun.

Er det en god ide?

Sælgerpantebrevsmodellen er en metode til at udskyde beskatningen over flere år. Det kan derfor være en tilskyndelse til, at en velkonsolideret landmand kan bidrage til finansiering, når en yngre køber ikke kan få finansieret hele købesummen på traditionel vis.

Hvis der derimod er tale om en landmand, der fortsætter sin virksomhed efter salget af ejendommen, kan der være andre metoder til skatteudskydelse, der kan være mere gunstig for sælger.

Søg rådgivning

Sælgerpantebrevsmodellen er derfor en blandt flere muligheder, du bør overveje, hvis du står over for at skulle sælge ejendommen. Der er dog også nogle forhold ved modellen, der indebærer en risiko for dig som sælger.

SLF hjælper gerne i forhold til udstedelse af sælgerpantebreve ved ejendomshandler og generationsskifte.

jba

Læs også