Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter

SALMONELLA I år trådte reglen i kraft om, at salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn. I den sammenhæng pålægges det ejeren at begrænse eksterne kontakter, skriver Seges i Kvægnyt.

Fødevarestyrelsen har efterfølgende præciseret teksten i det offentlige tilsynsbrev: At begrænse eksterne kontakter betyder, at man skal undgå, at mange kommer i kontakt med besætningen, og dermed at:

Man kun må have de nødvendige besøg i besætningen.

Hvis det drejer sig om nødvendige besøg, som eksempelvis dyrlæger, inseminører og klovbeskærere, skal de besøge besætningen sidst på deres rute. Landmanden har oplysningspligt, så det er hans ansvar i god tid at gøre dem opmærksom på situationen, så de har mulighed for at planlægge besøget.

Oplysning om, at besætningen er smittet med Salmonella Dublin, skal gives til alle personer og virksomheder, der kommer i kontakt med besætningen. Oplysningspligten gælder, indtil det offentlige tilsyn ophæves.

Læs også