Er der fortsat penge at tjene i hegn og remisser?

I hegn og remisser ser vi ofte et tab af deres funktionalitet, da mange tvivler på økonomien i flis og en stor skræk for at blive snydt økonomisk. I denne artikel vil vi beskrive, hvorfor det er vigtigt at pleje sine levende hegn og remisser, samt hvordan økonomien er i plejen.

Af Andreas B. Rasmussen, skovfoged hos EHJ-energi ApS

Vi planter hegn og remisser af flere gode grunde.

Den ene er, fordi vi ønsker at mindske vinden på marker, for ikke at risikere sandflugt (primært på de lette jorde). Den anden grund er, at vi som lodsejere ønsker os en bedre jagtværdi på vores ejendom.

Mange lodsejere glemmer dog at få plejet sine hegn og remisser, og hvorfor plejen er så vigtig, beskriver jeg herunder.

Hvorfor er plejen vigtig?

I remisser er det kun vildtet, man skal tænke på. Det er vigtigt, at plejen tilrettelægges således, at det tilgodeser vildtet bedst muligt.

Det er vigtigt, at man tynder kraftigt ud i remissen, så buskene danner tæt dække helt ned til jorden.

Herved undgås det, at vinden suser igennem remissen – dette er ikke optimalt, hvis man ønsker en højere vildtbestand på sin ejendom.

Hegn skal tyndes

Især i hegn skal man være meget opmærksom på udtynding. Det er vigtigt at have god plads til buskene helt ind i hegnet.

Ældre hegn har som oftest en stor andel af træer, hvilket er med til at skygge for buskene, når de skal gro. Her er det vigtigt at få fjernet mange af træerne.

Det er også vigtigt at notere sig, at hvis man beskærer sine hegn med hegnklipper, så er det endnu vigtigere, at hegnet bliver tyndet hårdt, da det så bliver inde i selve hegnet, at deres voksested skal være. 

Hvad er økonomien i hegn og remisser?

Der findes to former for indgreb i hegn og remisser. Afdrift og tynding. Afdrift betyder rydning af alle træer, og tynding betyder, at man fjerner træer indimellem for at give de andre træer, lys og plads til at gro godt videre.

Der vil altid være bedre økonomi i at rydde alle træer (afdrift) – men dette er sjældent noget man ønsker som ejer af et hegn eller en remisse, medmindre det er ved at gro helt ud af dens funktion.

Når man skal finde ud af, hvilken gevinst økonomisk, der er i at rydde eller tynde sit hegn eller remisse, skal man kigge på mængden af antal træer, der fjernes, og dens diameter.

Jo mindre diameteren og mængden er, desto mindre pris får man for sin flis.

Betalt pr. rummeter

I de fleste tilfælde bliver man som lodsejer betalt pr. rummeter. Ud fra betragtningen at prisen afhænger af mængde og diameter, kan man regne med en rummeter pris fra 0-40 kroner pr. rummeter.

Ved hvert flisprojekt udarbejdes der en særlig pris ud fra hegnet eller remissens stand.

Er du i tvivl omkring dit hegn eller remisses stand, er vi hos EHJ-energi klar med rådgivning. Vi plejer hegn, remisser samt skov i hele Jylland.

Læs også