bannerPos

Er der fortsat penge at tjene i hegn og remisser?

I de fleste tilfælde bliver man som lodsejer betalt pr. rummeter. Ud fra betragtningen at prisen afhænger af mængde og diameter, kan man regne med en rummeter pris fra 0-40 kroner pr. rummeter.
21-09-2019 12:05

I hegn og remisser ser vi ofte et tab af deres funktionalitet, da mange tvivler på økonomien i flis og en stor skræk for at blive snydt økonomisk. I denne artikel vil vi beskrive, hvorfor det er vigtigt at pleje sine levende hegn og remisser, samt hvordan økonomien er i plejen.

Af Andreas B. Rasmussen, skovfoged hos EHJ-energi ApS

Vi planter hegn og remisser af flere gode grunde.

Den ene er, fordi vi ønsker at mindske vinden på marker, for ikke at risikere sandflugt (primært på de lette jorde). Den anden grund er, at vi som lodsejere ønsker os en bedre jagtværdi på vores ejendom.

Mange lodsejere glemmer dog at få plejet sine hegn og remisser, og hvorfor plejen er så vigtig, beskriver jeg herunder.

Hvorfor er plejen vigtig?

I remisser er det kun vildtet, man skal tænke på. Det er vigtigt, at plejen tilrettelægges således, at det tilgodeser vildtet bedst muligt.

Det er vigtigt, at man tynder kraftigt ud i remissen, så buskene danner tæt dække helt ned til jorden.

Herved undgås det, at vinden suser igennem remissen – dette er ikke optimalt, hvis man ønsker en højere vildtbestand på sin ejendom.

Hegn skal tyndes

Især i hegn skal man være meget opmærksom på udtynding. Det er vigtigt at have god plads til buskene helt ind i hegnet.

Ældre hegn har som oftest en stor andel af træer, hvilket er med til at skygge for buskene, når de skal gro. Her er det vigtigt at få fjernet mange af træerne.

Det er også vigtigt at notere sig, at hvis man beskærer sine hegn med hegnklipper, så er det endnu vigtigere, at hegnet bliver tyndet hårdt, da det så bliver inde i selve hegnet, at deres voksested skal være. 

Hvad er økonomien i hegn og remisser?

Der findes to former for indgreb i hegn og remisser. Afdrift og tynding. Afdrift betyder rydning af alle træer, og tynding betyder, at man fjerner træer indimellem for at give de andre træer, lys og plads til at gro godt videre.

Der vil altid være bedre økonomi i at rydde alle træer (afdrift) – men dette er sjældent noget man ønsker som ejer af et hegn eller en remisse, medmindre det er ved at gro helt ud af dens funktion.

Når man skal finde ud af, hvilken gevinst økonomisk, der er i at rydde eller tynde sit hegn eller remisse, skal man kigge på mængden af antal træer, der fjernes, og dens diameter.

Jo mindre diameteren og mængden er, desto mindre pris får man for sin flis.

Betalt pr. rummeter

I de fleste tilfælde bliver man som lodsejer betalt pr. rummeter. Ud fra betragtningen at prisen afhænger af mængde og diameter, kan man regne med en rummeter pris fra 0-40 kroner pr. rummeter.

Ved hvert flisprojekt udarbejdes der en særlig pris ud fra hegnet eller remissens stand.

Er du i tvivl omkring dit hegn eller remisses stand, er vi hos EHJ-energi klar med rådgivning. Vi plejer hegn, remisser samt skov i hele Jylland.

Suspension af vaccine ophævet

Fødevarestyrelsen har ophævet suspensionen af anvendelsen af vaccinen Suvaxyn PRRS MLV til svin mod PRRS. Producenten Zoetis glæder sig over styrelsens afgørelse.

Glæde over tredoblet pulje til modernisering

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har længe presset på for at få øget puljen med midler til modernisering og etablering af mere klima- og miljøvenlige slagtesvinestalde. Nu er puljen tredoblet.

Klimaminister glad for delaftale om en klimalov for EU

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og det er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med.

Arla hæver aconto-prisen med 7,50 øre

Arlas aconto-pris for konventionel mælk vil stige med 7,50 øre pr. kg fra 1. november.

Markedspodcasten - Europæisk hvedepris tordner derudaf

Til trods for en stor lagerbeholdning mange steder, så stiger hvedeprisen. Hvordan kan det hænge sammen? Og hvilken betydning har det for planteavlerne? I podcasten bliver der som altid rundet de vigtigste tendenser indenfor afgrødemarkedet. Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere.

Vis lederskab i S og V

Sexisme, køn og klima fylder næsten hele dagsordenen og sendefladen i medierne. Og det selv om et af Danmarks højest profilerede erhverv, minkavl og pelsindustri, er ved at bukke under.

EU-strategi støtter fødevareproducenterne

L&F med Martin Merrild i spidsen bakker op om, at Europarådet vil støtte landmænd og fødevareproducenter ved at styrke et mere bæredygtigt europæisk fødevaresystem.

Seks nye tilfælde af ASF i Brandenburg

Nu er der i alt bekræftet 86 tilfælde af afrikansk svinepest i den tyske delstat Brandenburg.
Side 1 af 1954 (39061 artikler)Prev1234567195219531954Next