I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Et nyt partnerskab mellem Landsforeningen Sind og Miljøstyrelsen skal som led i den politiske aftale »Sommer i Naturen 2020« udbrede gode erfaringer fra Frederikshavn til flere steder i landet, samt sikre at alle landets kommuner og regioner får mulighed for at stifte bekendtskab med projektet »Frisk i Naturen«.

»Frisk i Naturen« og Frederikshavn Kommune har således høstet goder erfaringer med naturoplevelser til psykisk sårbare. Og det skal resten af landet nu have glæde af.     

- Vi skal passe på naturen. Men måske kan naturen også passe på os. Det er det, samarbejdet med Sind handler om, så flere psykisk sårbare kan få glæde af at komme ud i naturen, siger miljøminister Lea Wermelin (S). 

Naturen har positiv virkning

»Frisk i Naturen« har siden 2012 haft omkring 100 deltagere om året med på flere end 300 ture i naturen.

Fokus på turene er naturens ro, og målene for turene er derfor ganske simple.

Hensigten med partnerskabet er også, at hospitaler, støttecentre og andre, der er i berøring med psykisk sårbare, hører om de gode erfaringer fra Frederikshavn og kan få gratis hjælp til at prøve det helt enkle koncept selv.

Glæde over partnerskabet

Hos Landsforeningen Sind ser man frem til partnerskabet. 

- Vi er meget glade for, at Miljøstyrelsen har valgt at indgå i et partnerskab om at sikre, at endnu flere mennesker med psykisk sårbarhed får mulighed for at bruge naturen som en helende kraft i forhold til deres sårbarhed, siger foreningens formand, Knud Kristensen. 

Målet er, at mindst 350 psykisk sårbare borgere får mulighed for at tage imod et Frisk i Naturen-tilbud i løbet af det næste års tid. Der er afsat 500.000 kroner til partnerskabet i aftalen, der er indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

 

Læs også