Begrænset sortsvalg i hestebønner og markært

Sortsvalget i hestebønner er begrænset til de få tilgængelige sorter i fremavl 2019. For markærter er der reelt to sorter på marked.

- I det forgangne år faldt arealet på landsplan med hestebønner med cirka en fjerdedel til omkring 16.400 hektar, mens udbytterne steg igen ovenpå et dårligt år i 2018. Tusindkornsvægten er ligeledes steget i 2019, fortæller Christian Lervad-Bach, planteavlskonsulent hos LMO.

Han vurderer, at hovedsorten for hestebønner endnu et år bliver Fuego bedømt ud fra fremavlsarealet.

Andre sorter i fremavl er Lynx, Boxer, Vertigo og Fanfare.

- Ud fra resultaterne fra 2019 er sorten Boxer ved at være fortid. Den ligger i 2019 cirka 4,8 hektokilo pr. hektar under målesorten i udbytte. Topscorerne i forsøgene 2019 er Lynx og Vertigo, som begge ligger med et udbytte lige under de 60 hektokilo pr. hektar, siger Christian Lervad-Bach.

Vælg efter udbytte og modningsdato

I hestebønner er der ifølge konsulenten ikke væsentlige forskelle på sygdomsmodtageligheden i de forskellige sorter.

- Derfor skal du vælge sort efter udbytteniveau samt modningsdato på sorten, lyder rådet.

- Vær samtidig opmærksom på, at tusindkornsvægten kan variere meget fra år til år. Det har stor indflydelse på udsædsmængden, siger Christian Lervad-Bach.     

Kun to sorter markært

For markært nævner han sorter som Ingrid og Mythic til modenhed.

- Markedet for markært er meget begrænset, men Ingrid og Mythic ligger i 2019 med forholdstal 99 og 101 i udbytte. Begge sorter er af den halvbladløse type, lyder det fra planteavlskonsulenten.

Den gammelkendte Javlo til helsæd vil ifølge Christian Lervad-Bach også være tilgængelig i 2019. Proteinprocenten ligger mellem 22 og 23 procent.

hl

Læs også