Systematisk sundhedsovervågning vinder frem

SOS er et nyt værktøj fra Center for Diagnostik DTU til overvågning af sygdomme i besætningerne.

Ved gennemførelse af systematiske undersøgelser i de enkelte besætninger har man nu mulighed for at gribe ind med en fokuseret indsats.

Det kan ske via SOS – der står for Svin, Objektiv Sundhedsovervågning, og som er et nyt værktøj til overvågning af sygdomme i besætningerne, som udbydes af Center for Diagnostik DTU.

Som producent udtager man selv spyt og sokkeprøver i alle aldersgrupper i besætningen, med fastlagte intervaller henover et halvt eller helt år fordelt på henholdsvis fire eller otte gange. 

- På baggrund af disse resultater, kan der handles meget målrettet vedr. sygdomshåndtering, og dermed bidrage til optimering og gerne bedre effekt af antibiotika behandling og vaccinationer, forklarer dyrlæge Rikke Søgaard fra Center for Diagnostik DTU.

SOS startede op som et forskningsprojekt i juli 2019 i 11 full-line besætninger, og indtil nu har disse besætninger udtaget prøver syv ud af otte gange. På baggrund af data og erfaringer fra forskningsprojektet blev SOS lanceret som et tilbud til alle svinebesætninger pr. 1. februar i år, og 15 besætninger er nu startet op.

Giver løbende sygdomsoverblik

Brugerne fortæller ifølge dyrlæge Rikke Søgaard, at resultaterne af overvågningen dels giver et løbende sygdomsoverblik i de enkelte aldersgrupper, og dels viser hvordan sygdomsdynamikken er i besætningen over tid.

- Ved at følge sygdomme over tid giver det en bedre forståelse og baggrund for at til- og fravælge vacciner, ligesom det giver mulighed for opstart af forskellige vacciner med opfølgning heraf.

Andre fordele, som brugerne peger på, er, at SOS kan overvåge forskellige management tiltag vedr. sygdomshåndtering, og ikke mindst giver SOS et overblik over tarmbakterier efter fravænning, i forbindelse med udfasning af zink.

- Rent praktisk er det et plus, at alt materiale til udtagning og indsendelse af prøver modtages pakket og mærket fra DTU – lige klar til at bruge i besætningen, pointerer dyrlægen.

Nemt at komme i gang

Alle besætninger får et opstartsbesøg af dyrlæge Rikke Søgaard, hvor SOS-konceptet gennemgås og udtagning af prøver planlægges.

- Udtagelse af det første sæt prøver udføres i fællesskab, og derefter er det svineproducenten selv, der udtager prøverne og sender dem ind til analyse. Besætningsdyrlægen modtager SOS-rapporterne med analysesvar fra Center for Diagnostik DTU, og gennemgår resultaterne ved efterfølgende besøg, forklarer Rikke Søgaard.

SOS er dermed et rådgivningsværktøj, som øger værdien af rådgivningen, fordi det nu er muligt at samle sygdomsovervågning, kliniske observationer og produktionsresultater ved gennemgang af besætningen, pointerer dyrlægen.

De udtagne prøver undersøges for influenza, PCV2, relevante tarmbakterier, steptokokker, rotavirus, glässer, pasteurella og cytomegalo virus.

 jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også