VA og Seges med i forskningsprojekt om vinterfodring af økologiske søer

Nyt forskningsprojekt skal sikre økologiske svineproducenter mere optimal fodring af søerne i vinterperioden. Projekt skal danne grundlag for at sammensætte nye foderblandinger.

Vi kender WiFi som trådløse netværk. Men nu får ordet også en anden betydning – nemlig Winter Feeding of Organic Sows (WI-FI), som er navnet på et nyt forskningsprojekt, der gennemføres på den Økologiske Husdyrplatform ved AU Foulum.

Her skal 20 økologiske søer fodres med forskellige typer grovfoder og to forskellige niveauer af protein.

Der er tale om en standard samt en med 10 procent reduceret proteinindhold. Undervejs bliver der indsamlet data på blandt andet søernes huld, reproduktion og kuldresultater, hvilket skal danne basis for udvikling af nye anbefalinger til vinterfodring af økologiske søer.

De nye foderstrategier vil efterfølgende blive demonstreret i flere kommercielle besætninger. Der indgår desuden to økologiske producenter i projektgruppen for at sikre, at resultaterne kan implementeres i praksis.

Nye foderblandinger

Det nye projekt skal danne grundlag for at sammensætte nye foderblandinger, som kan tildeles søerne vinteren over, hvor græsudbuddet i marken er minimalt og ikke bidrager til søernes energioptag.

Vestjyllands Andels opgave bliver i den forbindelse at omsætte den nye viden og herudfra »skræddersy« fremtidige foderblandinger.

- For VA er fodring af økologiske søer en af de vigtigste fokusområder i ressourceoptimering i den økologiske svineproduktion. Grovfoderdelen kan have større værdi end hidtil antaget og forstået – derfor vil vi i dette projekt få et kendskab til, hvordan vi optimerer grovfoderværdien ind i rationen.

- Denne viden vil tilgodese både so, miljø og produktivitet. Således sætter vi også bæredygtighedsbegrebet i spil, fortæller Torben Jensen, produktchef i Vestjyllands Andel.

Skal skubbe ydelsen

Han tilføjer, at nye avlsmål i fremtiden vil skubbe til søernes ydelse og dermed den årlige samlede fravænningsvægt.

- Her skal der findes nogle fodringsløsninger, der tilgodeser såvel behovet for hjemmeavlet grovfoder som hensynet til soens produktivitet og funktionelle holdbarhed, nævner Torben Jensen.

I projektet deltager også Seges Økologi, der står for at undersøge mulighederne for at udnytte biprodukter som grovfoderkilder. De vil også udvikle og teste et redskab til at vurdere klimabelastning på fire bedrifter.

Støttes med 6 millioner

Finansieringen er bevilget af Miljø- og Fødevareministeriet, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Organic RDD 5-programmet, der har bevilget 6 millioner kroner til projektet, der løber i perioden 2020-2023.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også