Tilskudskroner til klimavenligt landbrug

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram åbner for en ny pulje på ca. 40 millioner kroner øremærket til projekter, som kan gøre landbruget mere klimavenligt.

TILSKUD Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram – GUDP udbyder nu 39,4 millioner kroner i en særlig øremærket pulje, som skal støtte projekter, der skaffer ny viden og udvikler metoder og teknologi, der kan lette landbrugets klimaaftryk. Pengene kommer fra Forskningsreserven. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den nye klimapulje kan støtte udviklingsprojekter inden for primærproduktionen – det vil sige landbrug og gartneri - som skaffer ny viden og udvikler teknologier, der reducerer udledningen af drivhusgasser og øger kulstofbindingen i jorden.

Puljen kan desuden støtte forskning og udvikling inden for klimatilpasning for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producere under mere ekstreme vejrforhold med tørke, kraftige skybrud, perioder med ekstraordinært meget regn.

GUDP ser gerne samarbejdsprojekter, der styrker vidensdelingen mellem virksomheder, landmænd og forskere og eventuelt med eksperter fra andre sektorer, som kan bidrage med nye løsninger. Det er dog også muligt for enkeltvirksomheder at søge støtte.

Fristen for at søge er 28. maj 2020 og ansøgningerne bliver vurderet på deres forventede effekter og ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager nyhedsværdi, relevans og projektpartnernes kompetencer.

Læs mere om tilskuddets størrelse og vejledning til ansøgning via Miljøstyrelsens hjemmeside.

cab

Læs også