Nye EU-regler af påhængskøretøjer

Færdselsstyrelsens udmelding om, at nye EU-regler for påhængskøretøjer skal implementeres 1. september 2020, skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder nu på en længere frist.

Seges/Landbrug & Fødevarer deltager desuden i en følgegruppe ved Færdselsstyren, hvor de berørte brancher kan give input. Udover Seges/Landbrug & Fødevarer og Dansk Maskinhandlerforening deltager blandt andet en række aktører fra autobranchen og virksomheder, der vil være teknisk tjeneste – altså kontrollerende instans i det ny setup.

Status er, at det er et meget stort problem, at der snart kun er syv måneder fra Færdselsstyrelsens udmelding om fremgangsmåde, og til hele setuppet skal være gennemført. Færdselsstyrelsen ønsker fremadrettet, at alle påhængskøretøjer skal typegodkendes efter TMR (Tractor Mother Regulation). TMR er et EU-krav, men tidsfristen 1. september 2020 er ikke en nødvendighed.

TMR tillader stadig national godkendelse af små serier. Og mange af de maskiner, der produceres i Danmark, er kundespecifikke maskiner – altså ikke en omfattende serieproduktion. Derfor vil Færdselsstyrelsens tilgang være meget omkostningstung, og kan true de 4.300 arbejdspladser maskinproducenterne repræsenterer, samt de 4,14 milliarder værdien er opgjort til.

eh

Læs også