Transportbranche savner innovation

TRANSPORT Innovationskraften i transportbranchen lader meget tilbage at ønske i sammenligning med flere andre brancher. Det viser resultaterne af innovationsundersøgelsen, som omfatter virksomheder med ti eller flere ansatte inden for brancherne industri, engroshandel, transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt erhvervsservice fra Danmarks Statistik, som Transportmagasinet har set på. 63 procent af virksomhederne inden for information og kommunikation introducerede nye produkter eller forretningsprocesser i 2016-2018, og branchen var dermed den mest innovative. Herefter fulgte finansiering og forsikring samt erhvervsservice (56 procent) og industri (55 procent), mens transportbranchen altså med 34 procent havde den markant laveste andel af innovative virksomheder.

Læs også