bannerPos

Maskinlegat til 12-tals fyr

Fra venstre ses værkfører hos Flemløse Maskinforretning Christoffer Hviid, indehaver af Flemløse Maskinforretning Martin Andersen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Mathias Lundehave Kristensen og næstformand i Dansk Maskinhandlerforening Lars Søndergaard.
14-06-2019 14:48
Mathias Lundehave Kristensen fra Flemløse Maskinforretning har netop fået overrakt Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat.

Det er en stræbsom og dygtig ung landbrugsmaskinmekaniker, der netop har modtaget Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner.

Mathias Lundehave Kristensen fra Flemløse Maskinforretning på Fyn kan fremvise et karakterblad med en masse 12-taller og enkelte 10-taller.

Hvorfor så flotte karakterer? Svaret er, at han fandt sammen med nogle andre gutter på skolen i Aars, som havde det på samme måde.

- Vi kunne godt sidde flere timer ad gangen og nørde og diskutere forskellige tekniske problemstillinger, fordi vi syntes, det var interessant, og så var der jo også noget socialt i det samtidig. Jeg er meget bevidst om mit eget ansvar i forhold til at lære noget og få gode resultater.

Opsøger udfordringer

I 2017 vandt Mathias Danmarks Bedste Lærling. Hans præstation var ikke mindst stor set i lyset af, at han kun lige var færdig med 4. hovedforløb, og de andre deltagere var i gang med eller færdige med sidste hovedforløb. Her hjalp det ham, at han foretog en skarp prioritering af opgaverne, da det ikke var muligt at løse dem alle indenfor tidsrammen.

Mathias er lige kommet hjem fra et længere ophold i Australien, hvor han har arbejdet for Case IH-forhandleren O’connors i Birchip.

- Jeg tog derned, fordi jeg gerne ville lære noget mere om Case IH-maskiner, da de har nogle lidt andre og noget større maskiner, end vi ser i Danmark. Både DBL (Danmarks Bedste Lærling, red.) og turen til Australien har givet mig noget erfaring og øget min selvtillid. Derudover har opholdet i Australien også givet mig rigtig meget i forhold til teknisk engelsk, som er vigtigt i denne branche, siger han.

Nu skal han være udekørende montør for sin arbejdsplads i Flemløse og servicere kunder på hele Fyn.

laj

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next