Danske investorer er klar til at sælge storlandbrug i Rumænien

Siden 2006 har Agri Invest A/S ejet og drevet 10.600 hektar landbrugsjord på tre ejendomme. En trimning af driften har sammen med stort høstudbytte og gode råvarepriser givet et anslået overskud på 43 millioner kroner i år. Nu kan nye investorer købe en del eller hele pakken.

Danske investorer sætter nu tre landbrug i Rumænien på i alt 10.600 hektar til salg for omkring 750 millioner kroner. Det sker i et driftsår, der vil resultere i et overskud på 43 millioner kroner. Det er et resultat helt i særklasse i de 16 år, som Agri Invest A/S har ejet bedrifterne.

Det stærke resultat kan ifølge bestyrelsesformand Preben Hansen, »Avdebogaard«, Holbæk, forklares med tre forhold, der gjorde 2021 til et perfekt år: Høstudbyttet var over forventning, afgrøderne blev solgt hen over efteråret, mens priserne steg kraftigt – og omkostningerne blev holdt under budget.

Bedrifterne er trimmet

Navnlig det sidste forhold er Preben Hansen tilfreds med:

- Vi har før haft nogle udfordrende år, men vi er lykkedes med at trimme bedrifterne ved at investere i effektivt maskinudstyr og moderne faciliteter. Vi har dygtige medarbejdere, heriblandt to danske driftsledere. Begge har været i Rumænien i mange år og har derfor godt styr på, hvordan tingene skal gribes an. Det kommer blandt andet til udtryk i stadigt stigende høstudbytter.

Fem-års-gennemsnittet for hovedafgrøden hvede ligger på 5,5 ton/ha, hvilket er fint i rumænsk målestok.

Styr på tinglysningen

Prisen på landbrugsjord i Rumænien er siden 2011 steget fra 1.366 euro pr. hektar til 7.161 euro i 2020. I samme periode har prisen på dansk jord ligget stabilt omkring 17.500 euro pr. hektar.

Agri Invest A/S købte de tre ejendomme i 2006. Det skete med sigte på at sælge dem igen, når tiden var til det. Det er den nu. Ud over at driften er kommet i god gænge med overskud de seneste fire år, har jordpriserne udviklet sig fornuftigt, og fremfor alt er en stor bureaukratisk udfordring omkring tinglysning løst, bemærker Preben Hansen.

- I dag kan du kun sælge landbrugsjord i Rumænien, hvis den er tinglyst. Da vi kom til, var vel cirka 15 procent af jorden tinglyst. Flere har været interesseret i at købe en eller flere af vores ejendomme, men hver gang er det strandet på, at der manglede tinglysning. Derfor har vi de seneste par år lagt mange ressourcer i at få det på plads. Da vi ejer mellem 20.000 og 22.000 jordstykker, har det virkelig været en krævende opgave, men vi er næsten i mål og forventer at have cirka 95 procent af arealet tinglyst medio 2022.

Tid at sælge nu

To af ejendommene ligger i øst, tæt på Bukarest, og er på 3.266 og 3.804 hektar. Den tredje ligger vestpå og omfatter 3.507 hektar. Der dyrkes hvede, majs, raps, sojabønner og solsikker.

Beslutningen om at sætte Agri Invest samlet til salg blev forelagt på aktionærmødet 9. december. Bestyrelsen arbejder på et samlet salg, men er også åben over for, at en investor køber en del af selskabet.

Udbudsprisen er cirka 750 millioner kroner for hele selskabet. Foruden værdier og driftsresultater er prisen baseret på nye forretningsmuligheder.

Det gælder blandt andet etablering af vindmøller og solanlæg, hvor der allerede er indgået aftale om opførelse af 33 vindmøller plus et antal solanlæg og med mulighed for udbygning. De dyrkede areal kan udvides med nye lejeaftaler.

Samhandel med lokale landmænd er allerede en realitet og kan udbygges, da selskabet har et godt renommé. Endelig er der en mulighed for at optimere logistikken ved at levere afgrøder direkte til togtransport.

Værd at holde sammen på

Med en pris omkring 750 millioner kroner vil aktionærerne, ifølge Preben Hansen, få en fornuftig forrentning af deres investering.

Nogle af de 285 aktionærer har været med siden 2006 og har derfor ventet længe på at få deres investering hjem. Andre vil formentligt gerne fortsætte, hvis det bliver muligt sammen med de nye ejere, mener Preben Hansen. Han ser størst potentiale i, at Agri Invest forbliver samlet.

- For mig at se er det en fin investering for en mulig investor, der har mod på at få en sådan portefølje ind. Det behøver ikke være folk med baggrund i landbruget, for med Agri Invest A/S får du hele pakken inklusive drift, en professionel ledelse og en kompetent gruppe af cirka 55 medarbejdere. Vi har opbygget en enhed, der de seneste år har vist stor styrke som en samlet organisation.

2022 tegner også godt

2021 har været et perfekt år. Der er naturligvis ingen garanti for, at 2022 bliver lige så godt. Blandt andet er prisen på gødning steget voldsomt. Til gengæld er en del af 2022-høsten allerede afsat til de aktuelle høje priser.

- Alt i alt ser det ganske lovende ud i 2022 og de følgende år. Vi budgetterer altid forsigtigt på basis af fem års gennemsnit og kan på den baggrund også se frem til ganske fornuftige resultater de kommende år, siger Preben Hansen.

Læs også