Ulve til debat i LandboNord

Skal nordjysk landbrug drives med en ulv i baghaven – eller skal ulven overhovedet være her? LandboNord holder debatmøde med et panel af fagfolk.

Tilstedeværelsen af ulve i Danmark er på kort tid blevet et stort debatemne. Jævnligt kommer der nye beretninger om angreb på husdyr eller meninger om, hvad der skal gøres ved ulven. Tirsdag den 1. maj klokken 19 holder LandboNord debatmøde om emnet i Brønderslev.
- For os, der har problemet inde på livet, kan det ofte være svært at holde styr på, hvad der er op og ned i en debat, som af og til løber af sporet. I øjeblikket er der flere medlemmer, som helt opgiver at drive naturpleje af frygt for, at deres dyr bliver angrebet. I nogles øjne skal vi bare hegne arealerne endnu bedre ind, men det vil mange steder være en kæmpe opgave, siger formanden for LandboNords Kødkvægsudvalg, Jørgen L. Jensen.
 

Viceformand i panelet

Til mødet vil der være et panel bestående af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer og medlem af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, journalist Erik Poulsen fra Facebooksiden »Her er ulven i Danmark«, vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy og Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.
Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, forstår godt medlemmernes bekymringer og arbejder på, at der bliver fundet løsninger både nationalt og i EU.
- Vores helt klare tilgang er, at vi skal kunne regulere problemulve, hvis det kan sikre, at vi i Danmark også i fremtiden kan have udegående husdyr. Justitsministeren har allerede udtalt, at det er muligt at handle i nødværge over for truende ulve, og at det punkt derfor vil blive skrevet ind i den nye ulveplan, siger Lars Hvidtfeldt.
Debatmødet foregår på LandboNord i Brønderslev mod entre og tilmelding senest mandag den 30. april.

Læs også