Juletræsproducent var underviser for en dag

På Djursland er der fuld gang i et nyt projekt, som har flyttet den almene undervisning ud til landmanden.

Foruden at være juletræsproducent på Djursland er Mads Jürgensen ind imellem også underviser og stiller sine arealer til rådighed som udendørs klasselokale.

Senest har hele 60 styk 4. klasses elever fra Auning Skole og deres fire lærere været på besøg på bedriften i Auning, hvor de havde matematik på skoleskemaet.

Dagen blev brugt på at blive klogere på landbruget samt måle, udregne og lave statistik.

Hands-on dataindsamling

De 60 elever blev inddelt i grupper og skulle ud til tre læringsstationer. På den første station fortalte Mads Jürgensen om pleje og beskæring af juletræerne.

Den næste station stod hustruen Mette for, her skulle eleverne blandt andet måle træerne og måle, hvor langt der var mellem træerne. De data skulle de bruge til at udregne statistik hjemme på skolen.

Den sidste station var madpakkestationen, hvor eleverne kunne spise deres medbragte mad og få løbet lidt kærkomment krudt af mellem træerne.

Det er ikke første gang, at Mads Jürgensen har besøg af en skoleklasse. Han er nemlig en af de landmænd, som er med i et nyt tre-årigt projekt, som Djursland Landboforening står bag.

Her har flere skoler på Djursland takket ja til at bruge landmandens arealer som udendørs klasselokale og bruge landmandens viden om produktion til undervisningen.

Spændende projekt

Projektet er blevet til, fordi landboforeningen har søgt og fået penge til projektet ved friluftsrådets udlodningsmidler.

Børnene bliver fragtet ud til landmanden i bus, som bliver stillet til rådighed af Norddjurs Skoletjeneste, da landboforeningen har et samarbejde med Rita Mogensen fra Skoletjenesten.

- Det var en mega god dag, og det var rigtig sjovt at have børnene på besøg. De spørger uforbeholdent om alt, og det kommer der mange gode snakke ud af. Jeg takkede ja til at være med i projektet, fordi jeg synes, det er spændende, men også for at give noget tilbage, siger Mads Jürgensen og tilføjer:

- Jeg husker, at det godt kunne være lidt træls bare at sidde henne i skole. På den her måde kommer børnene ud i virkeligheden i andre omgivelser, hvor de kan lære noget på en anden måde. Det, tror jeg, er sundt for alle.

Jeg takkede ja til at være med i projektet, fordi jeg synes, det er spændende, men også for at give noget tilbage

Mads Jürgensen, juletræsproducent

Læs også