Ny rapport: Storå skal oprenses på flere strækninger

En gruppe på 36 lodsejere er tilfredse med, at undersøgelse med ultralyd viser sort på hvidt, at kommunen bør gribe ind og dermed reducere kommende oversvømmelser i Holstebro by.

Storå mellem Holstebro i Nr. Nissum bredning skal oprenses flere steder for at reducere kommende omfattende oversvømmelser i Holstebro by.

Det viser en grundig screening af åen, som ingeniør Steen Rasmussen fra SR Batymetri har foretaget for Aktiv-gruppen af 36 lodsejere ved åen.

Flere af dem har været hårdt ramt af oversvømmelser, og screeningen viser da også, at oversvømmelserne kunne have været reduceret, hvis åen var blevet oprenset bedre.

- Kommunen bør foretage en bedre vedligeholdelse af vandløbet, konstaterer Steen Rasmussen. Han har udarbejdet en rapport og kommer med anbefalinger om oprensning af vandløbet enkelte steder for at lette passagen af vand til Nissum bredning.

Kommunen bør agere

Talsmand for lodsejerne, Arne Schmidt, er godt tilfreds med at have fået rapporten i hånden. Den beskriver sort på hvidt forholdene i åen:

- Der er debat om, hvorvidt vedligeholdelsen af vandløbet er god nok, men nu har vi fået lavet denne grundige undersøgelse, som kommunen bør agere efter. Meter for meter beskriver den forholdene i åen, og konklusionen er klar, siger Arne Schmidt.

Vandføringsevnen er reduceret

Steen Rasmussen, som også er tilknyttet Danske Vandløb, forklarer i rapporten, at en vandspejlsberegning, der er foretaget ved normal vandføring, viser stuvning af vand vest for Holstebro, og en grundig oprensning fra byen og derud forventes at sikre en betydelig bedre vandføring.

Et andet sted findes et stryg, hvor vanddybden er mindre end 40 cm, hvilket bidrager til stuvning. Han anbefaler at reducere størrelse og antal af bundhævninger og indsnævringer, ligesom der skal fokus på, at brinker og træer flere steder rækker ind i siden af vandløbet, hvilket reducerer vandføringsevnen.

Steen Rasmussen anbefaler også, at udløbet i Nissum Fjord har tilstrækkelig vandføringsevne til at bortlede vandet fra Storå.

I strid med ombudsmandens kendelse

Steen Rasmussen gør opmærksom på, at Regulativet for Storå ikke har specifikationer for den nederste del af strækningen fra Holstebro til Nissum Fjord.

- Det betyder, at vi ikke har mulighed for at afgøre, om regulativet er overholdt, siger han.

- Derfor er anbefalingerne en vurdering af, hvad der kan gøres for at nedbringe oversvømmelserne i Holstebro ved ekstreme hændelser og til at forbedre den generelle vandføringsevne på strækningen, siger Steen Rasmussen og tilføjer, at regulativet beskriver, at strækningen skal være naturvandløb, hvilket er i strid med en kendelse fra Folketingets Ombudsmand.

Han sejler og måler

Steen Rasmussen har udviklet måleredskabet, som ved hjælp af ultralyd kan måle, hvordan et åløb har det og dermed også, hvor der skal sættes ind, så vandet atter kan strømme uhindret.

Han sejler på åen og måler dybden, bredden og grøden på bunden ved hjælp af ultralyd – meter for meter. Dermed kan han præcist pege på, hvor man bør gå ind og fjerne propper og forhindringer på en måde, der er skånsom for miljøet.

- Man kan lave meget målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne er, siger Steen Rasmussen.

Resultatet af screeningen i Storå er fremlagt som en længdeprofil af hele strækningen og tværprofiler på udvalgte steder, med cirka 100 meters afstand, og højdekort af vandløbsbunden.

Læs også