Fæld ikke træer langs vandløb

Det er ulovligt at fjerne træer og buske langs vandløb uden en tilladelse, påpeger rådgivningsselskaber.

- Fæld ikke træerne langs vandløbene.

Sådan lyder det fra Sønderjysk Landboforening, KHL og Kolding Kommune til lodsejere, der har vandløb på sine arealer, og hvor der står træer langs vandløbene. Opfordringen kommer efter nogle uheldige tilfælde, skriver SLF i et nyhedsbrev på sin hjemmeside.

- Træer, der står i tæt tilknytning til et vandløb – herunder ned ad vandløbets brinker – betragtes som en del af vandløbet. Træernes rødder er med til at stabilisere brinkerne. Træerne udgør også nogle vigtige levesteder for vandløbsinsekter, når de som voksne flyver langs vandløbene. Desuden er træerne gode levesteder for fugle og eventuelle flagermus. Endelig beskygger træerne vandløbene, så grødevæksten nede i vandløbene begrænses, skriver SLF, og tilføjer:

- I regulativerne, som gælder for de offentlige vandløb, er det som regel anført, at træer og buske langs vandløbene ikke må fjernes uden tilladelse fra kommunen. Tilsvarende gælder for alle de efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede vandløb, som er langt de fleste af alle vandløb, at træer og buske ikke må fjernes uden en dispensation fra kommunen. Det vil således være ulovligt at fælde træer langs vandløbene uden forudgående tilladelse.

Kontakt en ekspert

- Så hvis du tænker på at fælde nogle træer eller foretage en udtynding af træerne langs med et vandløb, så kontakt altid en vandløbsmedarbejder, der sammen med dig på stedet kan vurdere, om du kan få tilladelse til at fjerne træerne, lyder rådet fra vandløbskonsulent i SLF, Solveig Kappel.

 

Læs også