Seges Innovation: Muligt nybrud i dansk vandplanlægning

Én sætning i landbrugsaftalen fra 2021 kan ende med at blive et nybrud i dansk vandplanlægning, når den lokalt baserede tilgang for første gang prøves af som en mulig vej til målet om god økologisk tilstand, mener chefkonsulent i Seges Innovation.

Flemming Gertz, chefkonsulent i Seges Innovation, er studset over en vigtig sætning i landbrugsaftalen.

Sætningen lyder: »I tillæg til second opinion skal der afsættes 16 mio. kr. til i udvalgte marine områder at gennemføre lokalt funderede analyser, som skal afdække om der kan findes andre veje til at opnå målopfyldelse, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv«.

- Det er fascinerende, hvordan så få linjer i den store landbrugsaftale kan ende med at skabe et regulært nybrud i den måde, vi laver vandplanlægning på i Danmark. På tre linjer åbnes der op for at lave vandplaner på en helt ny og langt mere demokratisk måde, end vi hidtil har gjort. Det må man kalde et potentielt nybrud, og derfor giver det rigtig god mening, at vi på Vandmiljøkonferencen 2022 (Vejle 5.-6. september red.) styrker den samlede viden og netværket blandt de aktører som arbejder med en mere lokalt baseret tilgang til vandmiljøarbejdet, siger Flemming Gertz.

Arbejdet med second opinion forventes afsluttet 2023/24.

Rundt i landet har særligt landboforeningerne allerede taget initiativ til lokale undersøgelser og samarbejder med kommuner og andre interessenter.

Vandmiljøkonferencen understøtter arbejdet med en mere lokalt funderet tilgang og styrker netværket blandt de aktører som arbejder med en mere lokalt baseret tilgang til vandmiljøarbejdet, og på Vandmiljøkonferencen vil man kunne høre meget mere om mulighederne ved den nye ordning om lokalt baserede analyser, multifunktionelle løsninger i landskabet, læring fra udlandet og marin naturgenopretning via for eksempel ålegræsrestaurering og stenrev, oplyser Seges Innovation.

Læs også