Hedeselskabet støtter Assens-projekt

VANDLØB Grødeskæring er et velkendt værktøj til at afhjælpe vandføringen i de små danske vandløb, men effekten af grødeskæring og betydningen af, hvordan og hvornår har ikke tidligere været systematisk dokumenteret. Det bliver der lavet om på i et fireårigt projekt i Assens Kommune frem til 2022, som gennemføres på 65 vandløbsstrækninger. De er hver cirka 200 meter lange, og effekterne af grødeskæring dokumenteres gennem intensiv hydrometrisk overvågning og undersøgelser af den økologiske tilstand.

- Vi håber, at projektets resultater vil skabe grundlag for mere realistiske forventninger til grødeskæringens effekter på vandføringsevnen og på muligheder for målopfyldelse. Vi sikrer ny og databaseret viden til både landbrug og myndigheder til nytte for forvaltningen af både afvandingsinteresse og miljøstand. En viden, der har manglet i mange år, påpeger projektleder Jannik Seslef, Assens Kommune.

Hedeselskabet har støttet projektet med midler, og Orbicon, som indtil for nyligt var ejet af Hedeselskabet er med i projektgruppen, som også tæller Aarhus Universitet og Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark.

- Hedeselskabet har ønsket at støtte projektet, da vi har mere end 150 års erfaring med vandløb, og vores datterselskab, HedeDanmark, arbejder dagligt med grødeskæring. At der nu kommer fokus på, hvordan vi – både entreprenører, kommuner og landmænd, tilrettelægger arbejdet bedst, kommer alle til gode, siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

eh

 

Læs også