Minimum tre meter bræmmer omkring søer og vandløb fra 2023

Med den nye landbrugsreform skal to-meter bræmmer omkring søer og vandløb udvides med en meter fra 2023. Du kan med fordel forberede dig allerede nu, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Fra 1. januar 2023 skal du minimum have tre meter bræmmer omkring dine søer og vandhuller.

Kravet kommer som en del af de nye EU-bestemte krav om God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM), som følger med den nye Cap-landbrugsreform. Landbrugsstyrelsen forventer, at kravene bliver implementeret med en ny bekendtgørelse om konditonalitet, og at de vil gælde fra 2023.

- Kravet kommer til at gælde alle støtteansøgere, der søger arealstøtte og koblet støtte fra næste år, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Selve kravet består i et forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning i tre-meter bræmmer langs de vandløb, som allerede er udpeget med en to-meter bræmme.

- Søger du ikke arealstøtte eller koblet støtte, er du ikke omfattet af de nye krav, og du kan derfor drive de nuværende to-meter bræmmer som tidligere. Kravene om to-meter bræmmer rundt om beskyttede fortidsminder ændres ikke i 2023, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Forbered dig nu

Landbrugsstyrelsen skriver videre, at landmændene med fordel allerede nu kan tage højde for det i dette års markdrift, men kravet gælder altså først fra 1. januar.

- Der er ingen specifikke krav til plantedække eller plantesammensætning i bræmmerne. Det vigtigste er, at de fremstår uberørte og ikke indikerer produktion af nogen art i 2023, skriver styrelsen, og tilføjer, at man som minimum skal afpudse arealet årligt.

- Hvis du etablerer vintersæd denne sæson, skal du undlade at tilså den ekstra meter uden på din to-meter bræmmer langs søer og vandløb, da du ellers ikke vil kunne høste den i 2023 uden at risikere et støttetræk som følge af overtrædelse af GLM-kravet, tilføjer styrelsen, og fortsætter:

- Hvis du i år har en produktionsafgrøde på det areal, der skal lægges til den eksisterende to-meter bræmme, kan du blot lade stubben stå efter høst og lade denne blive en del af den nye tre-meter bræmme.

Tjek placeringen

Du kan se to-meter bræmmer omkring søer og vandløb i Internet Markkort (IMK), som du finder ved at logge på Tast selv. Vælg kortlaget »2m Bræmmer«.

De nye tre-meter bræmmer forventes at være klar til visning i IMK i løbet af efteråret 2022.

Læs også