Sidste resultater fra massescreening: Alle pesticidstoffer er under grænseværdien

Den endelige massescreenings-rapport for 2021 viser fund af yderligere fire pesticidstoffer under grænseværdien i forhold til den foreløbige rapport fra marts måned.

Den endelige konklusion på en massescreening fra 2021 viser ligesom den foreløbige rapport fra marts måned, at der ikke er fundet nogen pesticidstoffer fra godkendte pesticider over grænseværdien i grundvandet i Danmark.

- Der blev i alt fundet ni forskellige stoffer i massescreeningen af grundvandet i 2021. Ud over fundene af nedbrydningsprodukterne R471811, LM5 og LM6, som blev offentliggjort i marts, blev der fundet yderligere seks stoffer, oplyser Miljøstyrelsen.

De seks stoffer er kun fundet i meget begrænset omfang, nemlig 1-2 gange ud af 250 prøver. Fire af dem er pesticidstoffer, som er fundet i koncentrationer under grænseværdien (kravværdien).

På den baggrund vil myndighederne ikke foretage sig yderligere.

Tre stoffer over kravværdi

Massescreeningen blev gennemført i efteråret 2021 og omfattede i alt 87 pesticidstoffer, der ikke tidligere har været med i massescreeningen. Prøverne blev udtaget fra 250 grundvandsboringer over hele landet.

Der er tale om den tredje massescreening af grundvandet. Der forventes at blive gennemført en ny massescreening i 2022.

Som offentliggjort i marts overskred de tre pesticidstoffer R471811, LM5 og LM6 grænseværdien for pesticider på 0,10 mikrogram pr. liter. Stofferne stammer fra pesticider og biocider, som ikke længere er godkendt.

Miljøministeren har besluttet, at vandværkerne fremover skal kontrollere drikkevandet for de tre stoffer.

Læs også