Magnus Heunicke: Værste iltsvind i 20 år

Miljøministeren indkalder til møde med organisationer på baggrund af ny rapport, der viser, at iltsvind blev markant forværret i løbet af september. - Det er alarmerende tal, som vi tager meget alvorligt, siger han.

Foto: Colourbox

En ny iltsvindsrapport, som er lavet på opdrag af Miljøministeriet, fra Aarhus Universitet viser, at iltsvindet i de indre danske farvande blev markant forværret i løbet af september, og at iltsvindet er det hidtil næststørste registreret for september, siden målingerne begyndte i 1990'erne.

Den nye rapport, som dækker perioden 24. august til 21. september, viser, at iltsvindet blev forværret på grund af blandt andet høj vandtemperatur. I flere områder er situationen meget kritisk for både bundlevende dyr, fisk og planter.

- Det er alarmende forhold, og som miljøminister er det min hovedopgave at rette op på det. Vandmiljøet bliver ikke reddet fra den ene dag til den anden. Det tager tid, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Miljøministeren vil indkalde en række eksperter og organisationer til møde, som skal sikre, at alle relevante værktøjer er i brug.

Kvælstof og fosfor i fokus

Den primære årsag til iltsvind er ifølge de danske myndigheder tilførslen af store mængder næringsstoffer som kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

- Det er derfor vigtigt, at der bliver udledt mindre kvælstof til vores vandmiljø, lyder det fra miljøministeren.

Et bredt politisk flertal blev med landbrugsaftalen 2021 enige om, at udledningen af kvælstof i alt skal reduceres med cirka 13.000 tons årligt. I den nye Vandområdeplan 3 er der aftalt indsatser, som nedbringer udledningen med 10.400 tons årligt.

- Det er en bunden opgave, at vi skal nå vores kvælstofmål. Derfor har vi aftalt en miljøgaranti, som er en garanti for, at vi når hele kvælstofreduktionen. Hvis vi ikke når i mål ved, at landbruget søger nok frivillige ordninger, så kommer der større krav til, hvordan landmanden skal dyrke sine marker, siger Magnus Heunicke.

Kræver arealer taget ud af drift

Tidligere på ugen sendte fire organisationer – Danmarks Naturfredningsforening, Greenepace, Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Sportsfiskerforbund – en klage til Europa-Kommisionen over, at Danmark svigter havmiljøet.

- Tilstanden i vores kystfarvande er så kritisk, at Danmark styrer hovedkulds mod et decideret lovbrud. Der er nu kun én vej frem for regeringen og Folketingets partier, og det er at skabe drastiske kvælstofreduktioner nu. Der skal sættes kraftigt ind ved at tage store landbrugsarealer ud af drift, så vi får bremset kvælstofforueningen fra gylle og gødning, siger Sune Scheller, der er kampagnechef i Greenpeace, og tilføjer:

- 70 procent af de danske kvælstofudledninger kommer fra landbrugets gødning af marker, hvor langt hovedparten, hele 80 procent, bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr.

Fakta

  • Iltsvindets udbredelse i september 2023 var det næststørste registreret for september nogensinde. Det var på niveau med udbredelsen i 1989 og 2000 og kun overgået af iltsvindet i 2002
  • I mange af de hårdest ramte iltsvindsområder var der iltfrit i bundvandet, der blev frigivet giftig svovlbrinte fra bunden, og en stor del af vandvolumenet i disse områder er påvirket af overvejende kraftigt iltsvind.
  • I flere områder var situationen meget kritisk for især bundlevende dyr, fisk og planter. Der blev observeret døde fisk i Limfjorden og lig-lagen på bunden i flere områder
  • For første gang siden 2008 var der udbredt iltsvind i det sydlige og centrale Kattegat
  • Arealet i september i 2023 var en faktor otte gange større end i august i år og godt og vel dobbelt så stort som i september sidste år

Kilde: Miljøministeriet

Læs også