Gefion-formand ude med hård kritik af indsatsplanen i Lejre

Lejre Kommunes eksterne rådgivere ser stort på bekendtgørelser og godkendelsesordninger for grundvandsbeskyttelse, fastslog Gefion på medlemsmøde. Kommunen går langt ud over BNBO-områderne i deres påbud, lød det fra en chefkonsulent fra Landbrug & Fødevarer.

Indsatsplanen i Lejre Kommune mangler faglig dokumentation for de omfattende forbud mod nitrat og pesticider, der lægges op til.

Det pointerer landboforeningen Gefion, som på et medlemsmøde, der blev holdt i Kirke Såby, som geografisk næsten ligger midt i den sjællandske kommune, endnu en gang kom med massiv kritik af indsatsplanen.

Der var især Lejre Kommunes eksterne rådgivere fra Rambøll, der stod for skud på medlemsmødet, som havde deltagelse af 50 af landmændene i kommunen. 

- Rambøll har fuldstændig fejlet i forhold til at dokumentere, at der skulle være nogen som helst grund til at forbyde brug af kvælstof og pesticider. Siden 1990 er der ikke fundet godkendte pesticider over grænseværdien i vandforsyningsboringerne i Lejre, fastslår Gefion-formanden Torben Hansen og tilføjer:

- De største nitratfund er fundet i boringer, der ligger i et sommerhusområde, så indsatsen bør nok i stedet rettes mod kloakering og utætte boringer i det område.

Ingen trussel mod grundvandet

Torben Hansen understreger videre, at landbrugsdriften ikke udgør nogen som helst trussel for grundvandet – hverken i Lejre eller i andre kommuner.

Desværre har man i Lejre »lagt ud med den helt store pakke«, som Torben Hansen formulerer det, og det ligger ifølge Gefion-formanden således langt ud over det dokumenterede behov.

- Vi har Miljøstyrelsens godkendelse til at bruge pesticider, også på de arealer hvor der dannes grundvand. Men kommunens rådgiver ser fuldstændig bort fra hele godkendelsesordningen og siger for eksempel, at nitratfølsomme områder også er et udtryk for, at områderne er pesticidfølsomme. Det strider mod al faglighed, siger Torben Hansen.

- Det har, fortsætter han, aldrig været meningen, at kommunerne skulle tilsidesætte godkendelsesordningen fra Miljøstyrelsen, tværtimod. Men Lejres rådgivere stoler åbenbart ikke på Miljøstyrelsen.

Flere byrådspolitikere var med

Torben Hansen gør i den sammenhæng opmærksom på, at det er kommunens opgave at finde de arealer, som ikke er omfattet af godkendelsesordningen.

- Ordningen omfatter 90 procent af hele den danske landbrugsjord. Men med alle de områder, der skal tages ud i Lejre, svarer det næsten til, at kommunen har alle de arealer, der er undtaget. Det er næppe tilfældet, lyder det fra Torben Hansen.   

På baggrund af Gefions kritik af indsatsplanerne holdt foreningen et medlemsmøde, hvor mere end 50 lokale landmænd var mødt op for at høre, hvilke konsekvenser indsatsplanerne kan få for deres ejendom.

- De største nitratfund er fundet i boringer, der ligger i et sommerhusområde, så indsatsen bør nok i stedet rettes mod kloakering og utætte boringer i det område

Gefion-formand Torben Hansen   

På medlemsmødet i Kirke Såby var hovedparten af de politiske partier fra byrådet i Lejre Kommune også repræsenteret, og Torben Hansen håber naturligvis, at der findes en tilfredsstillende løsning for de mange landmænd.

To af de dygtigste fagfolk

Gefion-formanden hæftede sig i den sammenhæng ved, at landboforeningen kan trække på to af landets dygtigste fagfolk på det område, og både chefkonsulent Nikolaj Ludvigsen fra Landbrug & Fødevarer og erhvervspolitisk konsulent i Gefion, Erik Hansen Blegmand, holdt et indlæg på mødet.

Nikolaj Ludvigsen præsenterede Landbrug & Fødevarers indsats på grundvandsområdet, hvilket blandt andet omfatter en retssag i Beder ved Aarhus samt en retssag i Egedal Kommune.

- Ordningen omfatter 90 procent af hele den danske landbrugsjord. Men med alle de områder, der skal tages ud i Lejre, svarer det næsten til, at kommunen har alle de arealer, der er undtaget. Det er næppe tilfældet

Gefion-formand Torben Hansen    

Desuden fortalte Nikolaj Ludvigsen om baggrund og indholdet i BNBO-aftalen, som er en aftale, som forbyder pesticider i BNBO-områderne. Problemet er »bare«, at Lejre Kommune altså går langt ud over BNBO-områderne i deres forbud, lød det.

Erik Hansen Blegmand fra Gefions erhvervspolitiske afdeling har læst og skrevet høringssvar til begge indsatsplaner, og han var ikke i tvivl om, at Lejre Kommune og dermed deres rådgiver mangler den helt afgørende dokumentation for, at der er problemer og dermed grundlag for et forbud mod pesticider og nitrat.

jesper@landbrugoest.dk
telefon 61 55 44 14

Læs også